Muizen zijn bang van mannen, niet van vrouwen

Onderzoek wees uit dat ratten en muizen bang zijn van mannen. De ontdekking kan wel eens problematisch zijn voor de wetenschap, aangezien de knaagdieren vaak aan mannelijke onderzoekers worden blootgesteld. De studie werd gepubliceerd in het vakblad Nature Methods.

Aanwezigheid van mannen zou bij ratten en muizen een stressreactie uitlokken. De geur van de mannelijke feromonen zou daarvoor de grote boosdoener zijn. Op de geur van vrouwelijke feromonen zouden de knaagdieren dan weer niet reageren. Dat verklaart waarom vrouwen veel meer schrik hebben van ratten en muizen dan mannen. In de aanwezigheid van vrouwen, gaan de knaagdieren zich namelijk niet anders gedragen. Het is overigens niet alleen op de mannelijke mens dat de knaagdieren slecht reageren, maar op alle mannelijke wezens.

Mannelijke laboranten

Het onderzoek zet de wetenschappelijke wereld op zijn kop. Muizen en ratten zijn veruit de populairste proefdieren. Nu blijkt dus dat een resultaat wel eens beïnvloed kan zijn door het feit dat een mannelijke laborant het onderzoek uitvoerde. Een muis met stress is namelijk minder gevoelig voor pijn en heeft een hogere lichaamstemperatuur, wat minder correcte resultaten geeft voor proeven waarbij bijvoorbeeld de neveneffecten van antibiotica worden nagegaan.

Toch zien de onderzoekers ook een oplossing. Het stresseffect dat optreedt wanneer een mannelijke onderzoeker in het labo is, wordt geneutraliseerd wanneer ook een vrouw aanwezig is. Bovendien kan de muis of rat na zo'n drie kwartier wennen aan de aanwezigheid van de man.