N-VA stelt haar plannen voor Brussel voor

Ook in Brussel krijgt de kiezer de keuze tussen het N-VA-model en het PS-model. Dat zei de N-VA vandaag bij de voorstelling van haar Brussels programma, dat betrekking heeft op zowel de Brusselse als de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.
Karl Vanlouwe

Opvallende maatregelen zijn een verdere activering van Actiris, de afschaffing van de belasting voor gezinshoofden, een verplichte inburgering met een participatietraject voor EU-onderdanen die langer dan drie maanden verblijven in een andere lidstaat, en een strikt toezicht op het niveau van het Nederlands van de ouders bij de toepassing van de voorrangsregels in het onderwijs.

Brussels lijsttrekker Johan Van den Driessche wees erop dat het Brussels gewest, 25 jaar na de oprichting, gekenmerkt wordt door ernstige samenlevingsproblemen, torenhoge werkloosheid, vertrekkende bedrijven en generaties jongeren die verloren lijken voor de maatschappij. Voor hem moeten de politieke structuren dringend gemoderniseerd worden. "Tussen de vele maatregelen die wij voorstellen, wil ik de nadruk leggen op de noodzakelijke activering van Actiris. Zonder een actievere Actiris krijgen we nooit meer werkzoekenden aan de slag. Daarnaast pleiten wij voor de afschaffing van de belasting ten laste van de gezinshoofden", stelde Van den Driessche.

Lijsttrekker voor de Kamer, Luc Demullier, waarschuwde dat de Brusselse middenklasse Brussel verlaat. "Wij willen de middenklasse in de hoofdstad houden of naar Brussel halen. Dat kan enkel door voor een leefbare, aangename, dynamische stad te zorgen. Brussel verwelkomt jaarlijks vele nieuwkomers. Verplichte inburgering is iets waar wij alvast ten volle willen voor gaan". De N-VA wil ook initiatieven nemen om in de Europese Unie een verplicht participatietraject in te voeren voor EU-onderdanen die zich langer dan drie maanden vestigen in een andere lidstaat dan hun herkomststaat.

N-VA wil in het belang van Brussel een ander beleid, op alle niveaus, zei Karl Vanlouwe, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement: "Wij kiezen voor een 'Vlaamse aanpak' in het beleid. Geen aanpak om Brussel of de Brusselaar te vervlaamsen. Wel een aanpak om het bestuur efficiënter, transparanter en eenvoudiger te maken. We pleiten voor eerlijke en kordate politiek en voor zeggen waar het op staat. Via het onderwijs kunnen we Brussel terug een toekomst geven. We gaan voor capaciteit en voor kwaliteit. Daarom is taalkennis zo belangrijk. We handhaven de voorrangsregels en kijken strikt toe op het niveau van de beheersing van het Nederlands van de ouders. Spijbelen is een reëel probleem dat we willen aanpakken door een spijbelkaart."

lees ook