Nieuwe kinderopvangplaatsen in Gent

In Gent komen dit jaar 85 nieuwe opvangplaatsen bij voor kinderen. De bijkomende opvangplaatsen worden voorzien in Wondelgem, de Stationsbuurt, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Sint-Denijs-Westrem en Ledeberg. De 85 plaatsen zijn er meer dan verwacht en allemaal inkomensgerelateerd.

"Ik ben tevreden met de uitbreiding maar er is toch nog werk aan de winkel", zegt de Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen). Zij is bevoegd voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd.

"We halen hiermee de doelstelling van Kind & Gezin niet om voor 63 procent van de kinderen tussen 0 en 2 jaar een opvangplaats te voorzien", gaat ze voort. De verhouding van het aantal beschikbare opvangplaatsen tegenover het aantal gevraagde opvangplaatsen, de zogenaamde "dekkingsgraad", bedroeg in 2013 in Gent nog 57 procent.

"In vergelijking met andere steden ligt het aanbod aan kinderopvang hier hoog dankzij de inspanningen van zowel het stadsbestuur als van privé-initiatieven", verduidelijkt Decruynaere. "Maar jonge gezinnen ervaren nog steeds een tekort, want volgens de norm van Kind en Gezin moeten er nog 254 plaatsen bijkomen."

Ook om voor 50 procent van de kinderen een opvangplaats te voorzien die inkomensgerelateerd is, zijn er nog heel wat inspanningen nodig. Sinds begin dit jaar kwamen er 180 inkomensgerelateerde plaatsen bij, maar er zouden nog 445 plaatsen met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage nodig zijn om aan de Vlaamse doelstelling tegen 2020 te voldoen.

In Gent kreeg Kinderdagverblijf De Biotoop een toekenning voor 94 inkomensgerelateerde plaatsen voor zijn drie locaties. Daarnaast konden ook Partena, het Elfenbankje, het Bengelhof, Witje Wiebel en De Vlinders rekenen op de subsidiëring vanuit Vlaanderen.

Meest gelezen