Nieuwe stresstest voor banken veel strenger

Europese banken moeten bij nieuwe stresstest later dit jaar aantonen dat ze een diepe economische crisis, met een sterke daling van de huizenprijzen, kunnen doorstaan. Dat blijkt uit details over de test die door de Europese bankentoezichthouder EBA werden gepubliceerd.
AP2013

In het zwaarste scenario wordt getest of de banken overeind blijven als de economische groei in de periode tot en met 2016 in totaal 7 procent achterblijft bij de huidige verwachtingen. De werkloosheid in de eurolanden loopt daarbij verder op, terwijl van inflatie geen sprake is.

De banken moeten ook een daling met 14 procent in de prijs van huizen en een beursachteruitgang van 19 procent kunnen opvangen. Volgens de EBA moeten de nieuwe testen de nog bestaande zwakke plekken in de Europese banksector wegwerken.

De criteria zijn een pak strenger dan die van de eerste stresstest in 2011. Daarbij werd in het slechtste geval gerekend met een terugval van 0,5 procent van het BNP. Die test werd daarom algemeen als veel te gemakkelijk beschouwd.

De EBA voert samen met de Europese Centrale Bank (ECB) de nieuwe stresstest vanaf eind mei uit. De resultaten worden eind oktober bekendgemaakt. Banken die niet voldoen, zullen een plan moeten voorleggen om hun kapitaal te verhogen door vers geld op te halen, activiteiten te verkopen of geen dividenden uit te betalen.