Vlaamse creatieve industrie groeit met 3.000 jobs

De creatieve industrie in Vlaanderen, met onder meer de sectoren architectuur, podiumkunsten, gaming, communicatie en muziek, heeft tussen 2008 en 2010 ongeveer 3.000 nieuwe jobs opgeleverd. Dat berekende Flanders DC Kenniscentrum, onderdeel van de Antwerp Management School. De omzet en de toegevoegde waarde van de betrokken bedrijven nam wel af.

In de tweede impactstudie "Creatieve industrieën in Vlaanderen" wordt de economische situatie van twaalf creatieve sectoren in 2010 onder de loep genomen. De eerste studie bekeek de situatie in 2008.

De tewerkstelling in Vlaanderen steeg over de bestudeerde periode met ongeveer 3.000 banen, tot 125.000 jobs. Het aantal zelfstandigen nam met 2 procent toe, het aantal werkgevers met 5 procent en het aantal werknemers met 6 procent.

Tegelijkertijd werd binnen de ondernemingen een daling van de activiteit vastgesteld. De omzet daalde met 5 procent. De toegevoegde waarde daalde van 7 miljard euro naar 6,9 miljard euro (-2 pct). "Wat betreft de toegevoegde waarde is de creatieve sector goed voor 3 procent van de hele Vlaamse economie, vergelijkbaar met de horeca, " zegt de verantwoordelijke van het Kenniscentrum Jan Bormans. "De daling moet je kaderen binnen de financiële crisis. Die trof ook de creatieve sector, zij het niet méér dan de gewone economie."

Bormans merkt op dat het aantal werknemers en starters wel is gestegen, "maar we zagen duidelijk dat het om erg veel kleine ondernemingen gaat. Er zijn er maar een paar die doorgroeien naar echt grote ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Studio 100. Daar moet aan gewerkt worden."

Bormans meent dat er naast starters die opportuniteiten zagen, ook een groep is van gedwongen ondernemers, al heeft hij geen zicht op de precieze verhouding.