Brusselse kinderopvang gemakkelijk te vinden via lokaal loket

In Brussel is een lokaal loket kinderopvang gelanceerd, dat de zoektocht van ouders naar een geschikte opvangplaats voor hun kind een stuk eenvoudiger moet maken. De lancering gebeurt in aanwezigheid van VGC-collegelid Brigitte Grouwels (CD&V), bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin.

In plaats van langs te gaan bij een dozijn kinderdagverblijven kunnen de ouders voortaan via een online applicatie hun vragen en voorkeuren centraal registreren. Het lokaal loket zal de gezinnen vervolgens informeren over de beschikbare opvangplaatsen en hen zo nodig in contact brengen met opvanglocaties. Het voordeel voor de kinderdagverblijven is dat zij op deze manier minder overspoeld worden met een veelheid aan vragen.

Daarnaast is het de bedoeling dat het lokaal loket zowel inhoudelijk als technisch ondersteuning biedt aan opvanginitiatieven en samenwerkingsverbanden in het streven naar een evenwichtig opnamebeleid en een kwaliteitsvolle opvang.

Vanaf vrijdag wordt de applicatie op grote schaal getest in 22 Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel-stad, Anderlecht, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg en Laken. Later dit jaar wordt het lokaal loket operationeel in heel Brussel.