Gebruik van "dummypolitie" heeft significant maar kort effect

Het gebruiken van "dummies", levensgrote tweedimensionale silhouetten van politieagenten of politiewagens, heeft een onmiskenbaar afschrikkend effect op automobilisten. Na verwijdering van de dummy bleek de gemiddelde snelheid en het percentage overtredingen weer toe te nemen. Het effect van de dummy is dus kortstondig. Dat leert het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) uit eerste bevindingen van een project in Zaventem.

Het plaatsen van radars met snelheidsaanduiding en flitscamera's om de snelheidslimieten te doen respecteren, is praktisch noch financieel haalbaar op het gehele wegennet. Op verzoek van de Vaste Commissie van de lokale politie, heeft het BIVV samen met de politie van Zaventem, een project opgezet om de efficiëntie van "dummies" na te gaan, in het bijzonder in de zones 50 en schoolomgevingen.

De periodes dat er een dummy aanwezig was, kon het BIVV op de verschillende meetlocaties een lichte, maar significante daling van de gemiddelde snelheid vaststellen. Het effect op het overtredingsgedrag bleek sterker: het percentage geobserveerde automobilisten in overtreding halveerde tijdens de plaatsing van een dummy. Na de verwijdering van de opstelling bleek de gemiddelde snelheid en het percentage overtredingen weer toe te nemen.

Het project toont aan dat het nuttig kan zijn om dergelijke dummies in te zetten om het snelheidsgedrag te beïnvloeden. "Zelfs een kleine daling in snelheid kan een positief effect hebben op de verkeersveiligheid: een daling van de snelheid met 1 km/u in een zone 50 levert 6 procent minder verkeersdoden op en een daling van het aantal ernstige gewonden met 4 procent. Door dummies in te zetten op risicovolle plaatsen en ze regelmatig te verplaatsen - om het verrassingseffect te behouden - kan het aantal verkeersslachtoffers worden verminderd", aldus het BIVV.