Hinder door ACOD-staking bij stads- en gemeentendiensten blijft vrij beperkt

Er wordt vandaag hinder verwacht bij verschillende stads- en gemeentediensten door de 24 urenstaking van ACOD. De socialistische vakbond protesteert er sinds middernacht al tegen besparingen bij steden en OCMW's. De andere vakbonden doen niet mee. De impact van de staking lijkt zich tot nu toe vooral te beperken tot grootsteden Gent en Antwerpen.

"We willen aanklagen dat er onvoldoende financiële middelen naar de lokale besturen gaan", zegt Mil Luyten, federaal secretaris bij ACOD. "Het laatste jaar zijn er al meer dan 2.000 mensen ontslagen bij lokale besturen. Als je saneert in het personeel, heeft dat ook een invloed op de dienstverlening voor de bevolking." Het is nog niet duidelijk hoeveel diensten er vandaag juist hun deuren sluiten.

ACOD betreurt dat de andere vakbonden niet willen deelnemen aan de staking. "Ze staan wel achter onze eisen, maar ze willen liever geen protest organiseren net voor de verkiezingen", aldus Luyten. "Wij vinden dat juist wel de gepaste timing, aangezien we de aandacht van alle politieke partijen op dit probleem willen vestigen."

In Antwerpen kwamen 800 mensen op straat. De ambtenaren vrezen dat de werkdruk de komende jaren enkel nog zal toenemen. Er wordt verwacht dat de komende jaren 1.500 werknemers zullen moeten afvloeien.

Noodopvang en verstoorde afvalophaling in Gent

Bij de dienst Kinderopvang in Gent zijn ze wel duidelijk geweest over de gevolgen van de staking. "Ongeveer 80 procent van de dienst staakt vandaag. Slechts 4 van de 28 kinderdagverblijven openen hun deuren. Bij de buitenschoolse opvang is dat slechts 10 van de 42", zegt coördinator Danny Verdonck. "Voor de mensen die geen oplossingen vinden, hebben we een noodopvang georganiseerd. Een 15-tal werkwillige medewerkers zullen daar de handen uit de mouwen steken."

Ouders zijn tevreden dat de stad zelf voor een oplossing zorgt. "Het is belangrijk dat we niet in de kou blijven staan, anders kunnen we vandaag zelf geen geld gaan verdienen", klinkt het.

Bij afvalophalingsbedrijf Ivago is amper 20% van de medewerkers vandaag komen opdagen. De werkwilligen zullen vandaag doen wat ze kunnen, al zal het afval in de Gentse deelgemeenten wellicht blijven staan. "We doen er wel alles aan om het restafval en de PMD-zakken in het stadscentrum op te halen."

Bij het Administratief Centrum op het Zuid werken bepaalde diensten niet. Vijf van de negen stedelijke dienstencentra blijven gesloten, maar het mobiel dienstencentrum werkt wel.

Hinder in centrumsteden blijft beperkt

De impact van de staking lijkt zich te beperken tot Gent en Antwerpen. In centrumsteden als Aalst en Sint-Niklaas zijn alle diensten gewoon open. Er wordt verwacht dat alle diensten in kleinere steden de deuren gewoon openen, desnoods met iets minder personeel dan gewoonlijk. In de gemeenten lijkt de staking door het personeel amper te worden opgevolgd.

Antwerpen verwacht hinder bij de kinderopvang. De huisvuilophaling is verstoord in het noorden en het centrum van de stad. De stadsloketten in districten Berchem, Linkeroever en Berendrecht/Zandvliet/Lillo blijven gesloten. De bussen en trams van De Lijn zouden volgens het normale dienstrooster moeten rijden, al worden wel vertragingen verwacht door de vakbondsbetoging in de stad.