Ook Wezembeek drukt evenveel Nederlandstalige als Franstalige oproepingsbrieven

Het college van Wezembeek-Oppem heeft, net als de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode gisteren, beslist om voor de komende verkiezingen evenveel Nederlandstalige en Franstalige oproepingsbrieven te bestellen als er kiezers zijn. De Vlaamse oppositie in Rode legt klacht neer tegen deze beslissing wegens verspilling van middelen en overlast voor de administratie. Of dit ook in Wezembeek-Oppem gebeurt is nog niet bekend.

"We hebben beslist 8.700 Nederlandstalige en Franstalige oproepingsbrieven te laten drukken omdat we iedereen de kans willen geven een Nederlandstalige oproepingsbrief in te ruilen voor een Franstalige. Voor de administratie is dat bovendien de gemakkelijkste werkwijze omdat men op die manier Franstaligen onmiddellijk op hun wenken kan bedienen. Het gaat bovendien slechts om een beperkte uitgave van 1.000 euro. Volgende week beslissen we over de wijze van verzending", aldus Fréderic Petit (MR), burgemeester van Wezembeek-Oppem.

Volgens de omzendbrief-Peeters moeten de oproepingsbrieven eerst in het Nederlands worden opgestuurd, waarna Franstaligen een exemplaar in hun taal kunnen bestellen. De Vlaamse oppositie in Rode wijst erop dat er slechts een beperkt aantal Franstaligen dit in de praktijk doen zodat het niet nodig is evenveel Franstalige brieven te bestellen. Bovendien verdenken de Vlamingen in Rode de Franstaligen ervan de brieven naar iedereen in beide talen te zullen opsturen, wat strijdig is met de omzendbrief. Woensdagochtend besliste het college deze verzending "conform de wet" te zullen doen zonder te detailleren op welke wijze dit zal gebeuren.