Prettige feestdag - Karel Van Eetvelt

Het is vandaag 1 mei, Feest van de Arbeid. Aan iedereen voor wie dit echt een feestdag is vooreerst een prettige feestdag!
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Dagen als 1 mei, Onze-Heer-Hemelvaart, Moederdag, Vaderdag zijn belangrijk omdat ze ons de kans geven dankbaar te zijn voor de mensen waarover het op die dag gaat en ook even stil te staan bij de uitdagingen waar die mensen voor staan. Zo’n feestdag voor de ondernemer bestaat niet, of nog niet. Misschien moeten we hem wel uitvinden om ook een dag te hebben waarop we dankbaar kunnen zijn voor al die mensen die voor zo veel werkgelegenheid en welvaart zorgen en om de uitdagingen waar die mensen voor staan onder de aandacht te brengen.

Op zo’n dag zou ik uitleggen hoe het leven van een ondernemer is. Dat die, gelukkig misschien, niet te veel nadacht over de persoonlijke gevolgen wanneer hij zijn eigen – al belaste – spaarcentjes in zijn onderneming stopte bij de start. Dat hij niet stilstond bij het feit dat als hij zijn “job” verliest, hij niet kan terugvallen op een als het moet eeuwigdurende werkloosheidsuitkering. Dat hij geen vergoeding krijgt als hij wat minder wil werken om arbeid en gezin beter te combineren. Dat hij geen loon krijgt vanaf de eerste dag dat hij ziek is. Dat de ondernemer-papa geen betaald vaderschapsverlof krijgt als zijn kinderen geboren worden noch betaald ouderschapsverlof om zijn vrouw te helpen in die eerste maanden. En dat de onderneemster-mama maar recht heeft op 8 weken bevallingsverlof en weliswaar een uitkering krijgt, maar daarvoor wel geen handje mag toesteken in haar zaak.

Eerlijker

Ik hoor het u denken. Ondernemers kunnen dit wel allemaal doen. Hij kan een jaar eens wat minder werken of het rustiger aandoen als er kinderen komen. Maar dat betekent automatisch minder inkomsten. Hij kan zich laten verzekeren zodat hij een “gewaarborgd inkomen” heeft bij ziekte, maar daar moet hij wel zelf voor zorgen. Geen werkgever of overheid die dat voor hem financiert.

Zou ik op die feestdag voor de ondernemer een lans breken om de gemeenschap al deze zaken te laten financieren? Dat denk ik niet. Ik voer geen pleidooi om de globale belastingdruk nog wat meer te verhogen. Wel zou ik pleiten om die ondernemer meer mogelijkheden te geven zelf in die financiering te voorzien. Om het rendement op zijn geïnvesteerde spaarcentjes, op zijn bedrijf te verhogen. Hoe? Door te doen wat we in het verleden meer deden: aanvaarden dat mensen die het risico nemen een bedrijf te starten en uit te bouwen en daardoor werk te geven aan anderen minder belastingen betalen. Dat is voor mij een “eerlijkere belastingdruk”.

Maar het is vandaag niet de feestdag van de ondernemer. Het is 1 mei. Dus veel dank aan alle werknemers voor hun inzet in onze bedrijven. Zonder hen zouden onze bedrijven niet bestaan. Wij hebben daar heel veel respect voor en hopen nog eeuwenlang samen aan onze welvaart en een aangename samenleving te kunnen werken.

(Karel Van Eetvelt is afgevaardigd bestuurder van Unizo, belangenorganisatie van de zelfstandige ondernemers.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.