Protocol om natuur langs kanalen in Antwerpen en Limburg te beschermen

Het Agentschap voor Natuur en Bos en NV De Scheepvaart hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om het natuurbehoud en bosbeheer langs de kanalen te optimaliseren en af te stemmen op de Vlaamse instandhoudingsdoelstellingen.

NV De Scheepvaart beheert, exploiteert en onderhoudt de waterwegen in Limburg en Antwerpen. Dit kanalennet vormt een economisch netwerk voor duurzame mobiliteit. Naast een belangrijke economische verbindingsfunctie vormen deze kanalen echter ook een ecologisch netwerk en leefgebied voor tal van bijzondere planten en dieren. Zo liggen er langs de kanalen in Limburg en de Antwerpse Kempen heel wat mooie natuurgebieden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos voert in deze waardevolle zones al vele jaren een aangepast en succesvol beheer. En toch blijft een deel van deze natuur op langere termijn bedreigd, want de natuurgebieden liggen vaak als eilandjes in een sterk geürbaniseerde omgeving. Extreme weersomstandigheden en zelfs een verkeerd uitgevoerde beheersmaatregel, kunnen een populatie van een zeldzame plant of vlinder wegvegen.

Met de ondertekening van deze overeenkomst engageren beide partners zich om hun doelstellingen optimaal af te stemmen. "Zo moeten ecologische en economische functies duurzaam gecombineerd worden", aldus de afscheidnemende gedelegeerd bestuurder van NV De Scheepvaart, Erik Portugaels.

"Deze samenwerkingsovereenkomst is een extra garantie om deze natuur verder te ontwikkelen", zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Het past perfect in het plaatje om de Europees beschermde habitat in Vlaanderen in stand te houden."