Tobback: "De N-VA wil ouders, jongeren en leerkrachten angst aanjagen"

"Aan alle ouders, jongeren en leerkrachten zeg ik duidelijk: laat u door de N-VA niet bang maken." Dat heeft SP.A-voorzitter Bruno Tobback gezegd in een toespraak aan de vooravond van het Feest van de Arbeid. Hij haalde daarmee uit naar de Vlaams-nationalisten die zich tegen een grote hervorming van het secundair onderwijs kanten. Nog volgens Tobback zal de SP.A niet aan de index raken.

"Read my lips: met de N-VA zal het aso nooit worden afgeschaft", zei N-VA-voorzitter Bart De Wever afgelopen weekend beslist tijdens de verkiezingsmeeting van zijn partij in Brugge. Samen met Vlaams minister Geert Bourgeois maakte hij daarmee duidelijk dat de N-VA geen grote hervorming van het secundair onderwijs wil. Nochtans keurde de partij het masterplan van de Vlaamse regering daarover mee goed.

In zijn toespraak aan de vooravond van het Feest van de Arbeid haalde SP.A-voorzitter Tobback fel uit naar die uitspraken van de Vlaams-nationalisten. Hij noemde ze een onbetrouwbare coalitiepartner in de Vlaamse regering omdat ze volgens hem terugkomen op een hervorming die tot doel heeft voortijdige studiekeuzes uit te stellen en technische opleidingen in ere te herstellen.

"Kansen geven aan de kinderen van ieder van ons"

"De double speak van de N-VA heeft maar één doel", stelde Tobback. "De partij wil ouders, jongeren en leerkrachten bewust angst aanjagen en op basis van die angst stemmen ronselen."

"Aan alle ouders, jongeren en leerkrachten zeg ik duidelijk: laat u door de N-VA niet bang maken. De onderwijshervorming gaat over kansen geven aan de kinderen van ieder van ons."

"Read my lips", ging hij met een kwinkslag verder, "Wij zullen in Vlaanderen onderwijs en opleidingen aanbieden die niet alleen de sterkste kinderen maar iedereen faire kansen bieden om iets te betekenen in onze samenleving."

"Respect voor werk betekent ook respect voor loon"

Tobback voegde eraan toe dat de SP.A niet zal toestaan dat aan de index wordt geraakt. "Het is niet aan de werknemers en de gepensioneerden om het risico van prijsstijgingen te dragen, maar aan de overheid om die te vermijden", meende hij.

"Sociaaldemocraten hebben respect voor werk", verduidelijkte hij even later in "Terzake". "Dat betekent ook respect voor loon. De index is een simpel en duidelijk systeem dat garandeert dat het loon niet verwatert. Vanuit dat respect voor werk is het evident dat we daaraan niet raken."

Kan de SP.A die redenering ook in tijden van besparingen volhouden? "De voorbije 2,5 jaar heeft de regering met daarin sociaaldemocraten 22 miljard euro bespaard en dit zonder een sociaal bloedbad aan te richten. Niemand dacht dat het ons zou lukken, maar vandaag staan we er beter voor dan onze buurlanden."

"Op basis van onze programma's is het onwaarschijnlijk dat de SP.A en de N-VA samen een regering kunnen vormen", besloot Tobback. "Maar als de Vlaams-nationalisten bereid zijn hun standpunten te wijzigen, dan kunnen we discussiëren."

lees ook

    Meest gelezen