Vijf verduidelijkingen voor het ACV - Sander Loones

Hardzuchtende Vlaming, hardklagende werkgever, geen prettig vooruitzicht, werknemers dumpen, enzoverder. Harde woorden uit ACV-hoek. Een vreemde reactie ook op een economisch plan dat doet wat de vakbonden zouden moeten doen: de werknemer beschermen. Wat stelt de N-VA voor met haar Plan V?
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina
all rights reserved Sander de Wilde

1) Plan V geeft extra koopkracht

Dhr. Chris Serroyen lijkt onze nota eerder selectief te lezen. Niemand zal verbaasd zijn dat hij veel aandacht besteedt aan de gevolgen van de eenmalige indexsprong in 2015. Maar onze maatregelen die de koopkracht verhogen, die komen niet aan bod. Onze voorstellen om de personenbelasting en de werknemersbijdrage te verlagen, die worden door Dhr. Serroyen niet uitgerekend, want daar zou toch “geen beleidsruimte” voor zijn.

En dat is vreemd, want het is net die indexsprong die budgettaire ruimte creëert. Budgettaire ruimte die we vooral gebruiken om maatregelen te nemen die de zwaksten beschermen. Voor de laagste sociale uitkeringen behouden we de indexering in 2015. Voor de werknemers verhogen we de werkbonus fors, waardoor minder werknemersbijdragen betaald moeten worden. De helft van de werkenden, met name zij die minder dan 3000 euro bruto verdienen, gaan er zo op vooruit. De lagere lasten brengen voor hen namelijk meer op dan het verlies van de indexsprong. En niet ergens in een verre toekomst. Neen, vanaf dag 1. Op termijn winnen ook de hogere lonen omdat we de personenbelasting verder verlagen.

Jobs creëren en werken lonend maken om onze sociale zekerheid betaalbaar en solidair te houden. Dát is de filosofie van Plan V.

2) Lonen worden aangepast aan de stijgende levensduurte

Niemand – ook de N-VA niet – stelt in vraag of de lonen op periodieke basis moeten worden aangepast aan de gestegen levensduurte. De vraag is op welke manier we dit het best doen.

De Nationale Bank en alle opeenvolgende Eurostat-rapporten bevestigen dat de automatische loonindexering vooral leidt tot een automatisch banenverlies. En dat is slecht nieuws voor wie werkloos wordt, maar ook voor ons allemaal. Want zo wordt onze sociale zekerheid terug een stuk minder zeker. Op jobs worden sociale bijdragen en belastingen betaald die onze sociale zekerheid mee financieren. Wie zijn job verliest, kan dus niet langer bijdragen en valt integendeel terug op een uitkering. Dubbel verlies dus voor de sociale zekerheid. Minder inkomsten én meer uitgaven.

De N-VA wil de loonvorming decentraliseren. Vandaag worden zwakke en sterke ondernemingen en sectoren op eenzelfde manier behandeld. België is het enige land waar zoiets nog bestaat. De loonindexering werd in alle landen al lang hervormd. In Denemarken en Finland, bijvoorbeeld. Ook daar werkt men met all-in-akkoorden en zo werd de koopkracht daar fors versterkt. Want wat het ACV niet vermeldt is dat bedrijven ook méér aan hun werknemers kunnen geven dan afgesproken op sectoraal niveau. De decentralisering die we voorstellen, versterkt net de impact van het sociaal overleg in de sectoren en ondernemingen.

De ACV-studiedienst rekent ons voor dat er met Plan V in elk van de komende 20 (!) jaar een ‘indexsprong’ zou kunnen zijn, omdat er gedurende 20 jaar in een bepaalde sector of bedrijf geen sociaal akkoord met loonsverhoging zou kunnen worden gesloten. En zo komt men tot totaal fictieve en natuurlijk spectaculaire verliescijfers. Terwijl we net moeten afstappen van dat fatalisme. Plan V biedt ons net de kans om onze economie te hervormen, zodat we eindelijk terug vooruit kunnen gaan.

En de pensioenen en de sociale uitkeringen? Die behouden in ons voorstel een automatische indexering. Vanaf 2016 gebeurt die indexering op een slimme manier, m.n. op een vast jaarlijks tijdstip, gebaseerd op de inflatie van het voorbije jaar. Dat is geen uitstel van indexering zoals Dhr. Serroyen beweert. Wel een transparant en eenvoudig systeem, dat het makkelijker maakt om de gevolgen van de indexering in te schatten. Voor de overheid én voor elk individu.

3) Een rechtvaardige vennootschapsbelasting

Om onze economie terug op de sporen te krijgen, zullen we ook zuurstof moeten geven aan onze ondernemingen. Want het zijn zij die jobs creëren, niet de overheid. Stellen dat het fiscaal pact dat de N-VA voorstelt een groot cadeau is voor de werkgevers, doet echter de wenkbrauwen fronsen. Ons pact is volledig budgettair neutraal. Geen euro meer, maar ook geen euro minder.

Het klopt dat we het tarief van de vennootschapsbelasting willen verlagen, maar we schrappen tegelijk heel wat aftrekposten waaronder de notionele interestaftrek. Eenvoud, rechtszekerheid en rechtvaardigheid zijn de principes die we hanteren. Onze KMO’s zullen er overigens het meest van genieten.

4) Oudere werknemers verdienen respect

We moeten afstappen van een beleid dat al wie ouder is dan vijftig jaar zomaar afschrijft. Als het kan, moeten we hen zo snel mogelijk begeleiden naar een nieuwe job. Dit doen we door de loonkosten te verlagen en door de impact van anciënniteit in de loonvorming te verkleinen.

Zo kunnen we meer mensen aan de slag krijgen om de vergrijzing op te vangen. Elders in Europa kan dit wel, waarom zouden wij het hier niet kunnen?

5) De N-VA is dé pensioenpartij

6,9 miljard euro extra voor de wettelijke pensioenen ten laste van de sociale zekerheid. Dat zijn duidelijke cijfers. In tegenstelling tot andere politieke partijen kiezen wij niet voor vaagheid. Wij beperken ons niet tot een algemene groeinorm in de sociale zekerheid die schommelt tussen 1% à 2%, bovenop de inflatie, terwijl volgens de prognose van het Planbureau de pensioenuitgaven de komende jaren met gemiddeld 5% per jaar zullen toenemen.

Om de pensioenen te garanderen, zullen we langer aan de slag moeten. Door vervroegde uittrede af te remmen, beperken we de nieuwe instroom in het pensioen. Daarvoor werken we, onder andere, met een bonus-malus-systeem. Maar nergens stellen we dat die 5% per jaar zou bedragen zoals Dhr Serroyen beweert. Wel wijzen we op het feit dat dergelijk systeem en tarief tot 1992 ook in België bestond.

Voor ons geldt de filosofie van het voorstel. Wie minder lang werkt, krijgt iets minder pensioen. Logisch, want hij zal dit pensioen ook langer uitbetaald krijgen door de sociale zekerheid.

Plan V is een plan dat de kaarten eerlijk op tafel legt. Bij ons geen vaagheid. Duidelijkheid en berekende plannen. Jaar per jaar. Vragen we inspanningen in het begin? Jazeker, maar niet van de zwaksten in de samenleving. Die reiken we de hand en trekken we mee omhoog. Met ons Plan V gaat uiteindelijk iedereen die werkt erop vooruit. Enkel op die manier kunnen we ervoor zorgen dat ook wie onze hulp nodig heeft, wie niet meer werkt, wie op zijn oude dag van een verdiend pensioen geniet erop vooruit gaat.
 

(Sander Loones is de coördinator van de N-VA-studiedienst.)

Lees ook de bijdrage van Chris Serroyen.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen