Wouter Van Besien: "Het probleem in ons land? CD&V"

"Weet je wat het probleem is in ons land? CD&V. Zij eigenen zich het ACW-electoraat toe, terwijl die mensen zich eigenlijk veel meer kunnen vinden in ons programma." Dat zegt Groen-voorzitter Wouter Van Besien in De Morgen. Hij ziet een grote groep potentiële kiezers die nu "uit loyauteit" voor de christendemocraten stemmen.

Van Besien toont zich ambitieus en wil groeien met zijn partij. "Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van SP.A", zegt de Groen-voorzitter. "Bruno Tobback is verre van mijn vijand. Ik wil veel liever rechtse stemmen afnemen."

En dus kijkt hij in de richting van CD&V. "Weet je wat het probleem is in ons land? CD&V. Zij eigenen zich het ACW-electoraat toe, terwijl die mensen zich eigenlijk veel meer kunnen vinden in ons programma. Maar uit loyauteit stemmen al die mensen toch op CD&V. Vervolgens steken Kris Peeters en Pieter De Crem die stemmen in hun broekzak en voeren ze meteen na de verkiezingen een rechts beleid."

"Hier in Antwerpen is het nog schrijnender. De vijf CD&V-gemeenteraadsleden zijn op een kartellijst met SP.A verkozen door Patrick Janssens-stemmers. Maar eens verkozen, hebben ze hun kar gekeerd en zijn ze in bed gedoken met N-VA. Dat is de dualiteit van CD&V in een notendop. Ofwel zou ze moeten luisteren naar haar basis en haar linksere koers hervinden, ofwel moeten de ACW'ers hun hart volgen. Je zou nogal een linkse aardverschuiving krijgen."

Voorts noemt Van Besien Groen "de hofleverancier van de linkse ideeën". "De pensioenleeftijd berekenen op basis van de loopbaanduur is een voorstel van ons. Het wordt nu overgenomen door SP.A." Ook voorstellen als de vermogenswinstbelasting en ecofiscaliteit zijn door zijn partij op de agenda gezet, luidt het.

lees ook