"Gemeenschapsdienst door uitkeringsgerechtigden is moderne slavernij"

In haar 1 meitoespraak in Genk heeft Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A) hard uitgehaald naar de N-VA, die ze sociale afbraak verwijt door het beperken van de index, de pensioenen en de macht van vakbonden en mutualiteiten. Daarnaast pleitte ze ook voor een politiek pact in Limburg, dat, ongeacht de uitslag van de verkiezingen, moet zorgen voor de uitvoering van het reconversieplan SALK.

Net zoals in de andere provincies, stonden de 1 meitoespraken van de socialistische boegbeelden in Limburg, helemaal in het teken van de komende verkiezingen. Vlaams minister Lieten, die de Limburgse lijst voor het Vlaams Parlement trekt, overliep het partijprogramma van de SP.A, met sociale welvaart als voornaamste thema. Haar partij wil daarbij de index vrijwaren, de macht van de vakbonden intact houden, de werklozen niet stigmatiseren of straffen, het technisch onderwijs herwaarderen en tot slot de ziekteverzekering en pensioenen vrijwaren. Telkens plaatste Lieten daar de standpunten van de N-VA tegenover, die ze sociale afbraak verwijt en dus radicaal tegenover haar zienswijze staat.

"De N-VA wil inbreken in de sociale onderhandelingen om de positie van de vakbonden te verzwakken", aldus Lieten. "Na 5 jaar N-VA-beleid krijgt u geen indexaanpassingen meer en zult u voor uw loonsverhoging, uw pensioenopbouw en uw verlof zelf moeten gaan onderhandelen met uw baas. Maak uw rekening maar!" Over het N-VA-voorstel om uitkeringsgerechtigden gemeenschapsdienst te laten doen, zei Lieten: "Hen straffen en de straat laten vegen in plaats van hen op te leiden en jobs voor hen te creëren, is schuldig verzuim en moderne slavernij."

De minister was ook scherp over de hervormingen van het onderwijs, waar ze de andere partijen verwijt dat ze alleen belangstelling zouden hebben voor aso-richtingen, en het tso en bso zouden achterstellen. "Als Grieks-Latijnse kan blijven bestaan is Vlaanderen zogezegd gered, want daar studeert de nieuwe Vlaamse elite af en die zullen de boel hier wel overpakken... Dat is terug in de tijd, naar de heren van Zichem en pastoor Munte. Dat is sociale afbraak."

Lieten benadrukte bovendien de sterkte van de socialistische zuil. Vooral De Voorzorg werd bewierookt: "Als we vandaag fier zijn op ons gezondheidssysteem dat benijd wordt in de hele wereld, dan is dat het resultaat van het harde werk van onze vrienden van De Voorzorg. Nochtans wil N-VA het systeem veranderen, de rol van de mutualiteit verzwakken. Hun stem mag niet meer gehoord worden en ze mogen niet meer mee onze ziekteverzekering beheren. Toch zullen wij ons tegen de privatisering van de ziekenzorg blijven verzetten."

Een gelijkaardig scenario had Lieten in petto over thema's als de vakbonden en de pensioenen, waarbij de voorstellen van de N-VA de Limburgers zullen verarmen. "Er is maar één waarheid, zo blijkt elke dag in de media, en dat is het dictaat vanuit Antwerpen", sneerde ze naar De Wever. "Wie afwijkt van dat dictaat en niet denkt zoals afgesproken, wordt straks bij het groot vuil gezet."

Tot slot lanceerde Ingrid Lieten toch een oproep naar haar politieke tegenstanders om een pact te sluiten, zodat ook na de verkiezingen, de Limburgse verkozenen zich engageren om de regionale dossiers te verdedigen en de uitvoering van het SALK-actieplan uit te voeren.

lees ook

    Meest gelezen