"Grootste cadeau voor rechts is verdeeldheid van links"

In zijn 1 meitoespraak in Baudour in Henegouwen heeft premier Elio Di Rupo (PS) opgeroepen om geen "verdeelde" linkse stem uit te brengen. "Stemmen voor extreemlinks speelt in de kaart van rechts", klonk het. Hij waarschuwde ook voor een rechtse regering. "Er is nog nooit sociale vooruitgang geweest zonder socialisten in de regering", zei de premier. Volgens partijgenoot Laurette Onkelinx horen het nationalisme en liberalisme thuis in het verleden, zoals de geschiedenis van de vorige eeuw heeft aangetoond
Elio Di Rupo - archieffoto

De toespraak stond volledig in het teken van de nakende verkiezingen van 25 mei. Die draaien volgens Di Rupo rond een keuze tussen een linkse regering, met socialisten, en een rechtse regering met liberalen en N-VA. Die rechtse partijen willen de index afschaffen en "grote fiscale cadeaus uitdelen aan de hoogste inkomens".

"De rechtse krachten bereiden een groot offensief voor tegen de werknemers, de gepensioneerden, de middenklasse en de lage inkomens", zei Di Rupo, terwijl de PS "net het omgekeerde" wil. De PS belooft een fiscale hervorming waarbij 70 procent van de werknemers - de lage en middeninkomens - 120 euro netto per maand extra overhouden. De 1 procent rijkste Belgen zouden dan weer een vermogensbelasting moeten betalen.

In zijn waarschuwingen voor een rechtse regering verwees Di Rupo meermaals naar de jaren 80, met de harde besparingen van de regeringen Martens-Gol, toen de socialisten in de oppositie zaten.

Op links krijgt de PS dan weer concurrentie van de PVDA (de PTB in Wallonië). Stemmen daarvoor speelt enkel rechts in de kaart, zei Di Rupo. "Het grootste cadeau voor rechts is de verdeeldheid van links", zei hij. "In de jaren 80 hadden de communisten twee zetels. Maar er was wel een rechtse regering". 

"Nationalisme en liberalisme horen thuis in het verleden"

Partijgenoot en vicepremier Laurette Onkelinckx zei in Tour en Taxis dat het nationalisme en het liberalisme thuishoren in het verleden, zoals de geschiedenis van de vorige eeuw heeft aangetoond. Ze vinden mekaar in het sociaal geweld dat ze zaaien, zegt ze.

Onkelinx verklaarde zich meer zorgen te maken over de toekomst van het land, Brussel en de sociale zekerheid indien het nationalisme terrein wint, dan over MR-vicepremier Didier Reynders, "die altijd op zijn pootjes belandt". De werknemers, gepensioneerden en zwaksten zijn daarentegen in gevaar indien er een rechtse regering in ons land aan de macht komt, waarschuwde ze.

Volgens Onkelinx hebben de nationalisten een afkeer van Brussel omdat ze "trots is iedereen toe te behoren en de plaats te zijn waar alle culturen en gemeenschappen elkaar ontmoeten, praten en gerespecteerd worden". "Maar als model voor het anti-nationalisme is Brussel de dijk waarop de dromen over op zichzelf terugplooien en over egoïsme uit mekaar breken" en de PS is van plan daarvan het schild te blijven, luidde het.

"Weet dat sommigen vinden dat regeringsacties niet links genoeg zijn"

Brussels minister-president Rudi Vervoort richtte dan weer zijn pijlen op "de arrogantie" en het "misprijzen" van de MR, die in Brussel gestalte wordt gegeven door vicepremier Reynders. Volgens de Brusselse regeringsleider zullen de machtsverhoudingen tussen "links en rechts" op de avond van 25 mei, zowel in Brussel als in Wallonië, niet de score van de extremen zijn, maar "het resultaat van de PS tegen dat van de MR" zijn.

Waals minister-president Rudy Demotte nodigde de linkse kiezers uit niet in verspreide slagorde naar de urne te trekken. "Ik weet dat sommige van jullie vinden dat de acties van de PS in de federale regering niet links genoeg zijn. Ik begrijp dat standpunt, maar ik vraag jullie: hoe moet je het anders doen met 26 PS-Kamerleden op 150? Laten we ons niet verdelen!", riep hij de militanten in Doornik op.

En de minister-president, die kandidaat is om zichzelf op te volgen, riep nog herinneringen op aan de regering Martens-Gol, "de regering van rechts, gebouwd op sociale onrechtvaarigheid ten dienst van economische inefficiëntie". Daarom zou volgens hem "elke andere keuze dan die voor de PS riskant zijn".

lees ook