Vakbondsleden gediscrimineerd bij sollicitaties

Werkzoekenden die niet aangesloten zijn bij een vakbond, of in hun sollicitatiebrief verzwijgen dat ze aangesloten zijn, hebben meer kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan werkzoekenden die uitkomen voor hun lidmaatschap. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent bij meer dan 250 bedrijven.

Al vele decennia lang bestuderen economisten de mate waarin en de manier waarop werkgevers de impact van vakbonden binnen hun onderneming proberen tegen te gaan. Eerder onderzoek beschrijft zo hoe werkgevers internationaal tijdens sollicitatieprocedures de vakbondsaffiliatie van werknemers proberen te achterhalen.

Dat sommige potentiële werkgevers ook effectief rekening houden met het vakbondslidmaatschap van jobkandidaten, blijkt uit een veldonderzoek onder leiding van Stijn Baert (UGent) waarin fictieve sollicitatiebrieven werden uitgestuurd als reactie op bestaande vacatures.

Globaal kregen in het experiment 18,6 procent van de kandidaten die geen lidmaatschap vermeldden een uitnodiging voor een jobgesprek. Bij de kandidaten die een lidmaatschap vermeldden was dat slechts 14,3 procent. Vakbondslidmaatschap vermelden verlaagde dus de kans op een jobgesprek met ongeveer 23 procent. Verdere analyse van de verzamelde data wijst uit dat het lidmaatschap van de socialistische vakbond het sterkst "bestraft" wordt en het lidmaatschap van de liberale vakbond het minst.