Wat is er nieuw op 1 mei?

Vanaf vandaag kunnen de dienstencheques van 8,5 euro niet meer worden gebruikt en watersporters op de binnenwateren, in de havens en op de stranden kunnen zich aan alcohol- en drugcontroles verwachten. We zetten de nieuwigheden vanaf 1 mei voor u op een rij.

De dienstencheques met de oude waarde van 8,5 euro vervallen op 1 mei. Ze kunnen vanaf dan niet meer gebruikt, terugbetaald of omgeruild worden. Wie voor die datum nog elektronische dienstencheques wil omruilen of terugbetaald krijgen, kan op www.dienstencheques-rva.be terecht voor de info daarover.

Wie papieren dienstencheques wil omruilen of terugbetaald krijgen, moet ervoor zorgen dat de nodige formulieren ten laatste op 30 april bij Sodexo zijn.

Sinds 1 januari van dit jaar kosten dienstencheques 9 euro voor de eerste 400 stuks, en 10 euro voor de volgende 100. De oude dienstencheques kunnen dus nog tot en met eind april worden gebruikt.

Elke dienstencheque geeft recht op een uurtje huishoudelijke hulp zoals koken, wassen en poetsen. De formule wordt ook fiscaal aangemoedigd.

De aankoopprijs van de cheques geeft recht op een belastingvermindering van 30 procent van het betaalde bedrag, waarbij dit laatste geplafonneerd wordt op 1.380 euro per persoon en per jaar.

Fiscus kan bankgegevens centraal opvragen

De fiscus kan vanaf 1 mei de bankgegevens van alle Belgen opvragen bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP), een daarvoor opgerichte instantie. Dat CAP bevat alle bankrekeningnummers die natuurlijke personen en rechtspersonen, die al dan niet in België wonen, bij Belgische financiële instellingen hebben.

De fiscus moet zo een snel overzicht krijgen van de banken die hij moet contacteren bij een onderzoek naar een belastingplichtige. Die databank zal onder strikte voorwaarden elektronisch geraadpleegd kunnen worden door hooggeplaatste belastinginspecteurs, en enkel als er een duidelijk vermoeden van fiscale fraude bestaat.

De belastingplichtige moet vooraf een waarschuwing krijgen, zodat die zich kan verdedigen. Ze kunnen ook gratis een overzicht krijgen van de op hun naam bij het CAP geregistreerde gegevens.

De banken hadden tot 1 februari de tijd om de identiteit van hun klanten en hun rekeningnummers in 2010, 2011 en 2012 naar de Nationale Bank door te sturen. De gegevens over 2013 moesten op 31 maart binnen zijn. Vanaf eind maart volgend jaar zullen ook de soort contracten worden meegedeeld.

De gegevens worden acht jaar bewaard. De banken moeten niet vrijgeven hoeveel geld op de rekening staat.

Vlaamse huurpremie en -subsidie gewijzigd

Op 1 mei worden nieuwe regels voor de Vlaamse huurpremie en -subsidie van kracht. De Vlaamse overheid helpt daarmee mensen die al lang wachten op een sociale woning of die verhuizen van een slechte onaangepaste woning naar een goede woning op de private huurmarkt.

Voor de huurpremie wordt de doelgroep uitgebreid. Voortaan volstaat het om vier jaar ononderbroken ingeschreven te zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij om in aanmerking te komen. Tot nu toe was dat vijf jaar.

De nieuwe groep potentieel rechthebbenden zal automatisch een aanvraagformulier krijgen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de huurprijs en het aantal personen ten laste.

Bij de maandelijkse tegemoetkoming voor een huurder die vanuit een "slechte" naar een "goede" private huurwoning verhuist, de huursubsidie, wijzigt vanaf 1 mei onder meer de berekeningswijze van de subsidie.

Voortaan zal het gaan om een derde van de huurprijs, met een maximum van 120 euro. Maar dat bedrag kan nog worden verhoogd met 20 euro per persoon ten laste. Op plaatsen waar de huurprijzen hoog liggen, worden die bedragen met 10 procent verhoogd. De degressiviteit in de subsidie verdwijnt.

Kwetsbare groepen krijgen langer inschakelingsuitkering

Jongeren met medische of mentale problemen hebben vanaf 1 mei twee jaar langer recht op een inschakelingsuitkering. De duurtijd stijgt van drie naar vijf jaar.

De inschakelingsuitkering werd tot nu toe voor hoogstens drie jaar toegekend, maar voor twee groepen wordt die periode voortaan verlengd tot vijf jaar.

Het gaat om werkzoekenden met ernstige medische of mentale problemen die positief meewerken aan een aangepast traject en om jongeren met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33 procent die eenzelfde attitude hebben.

Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Die laatste wordt pas gegeven nadat iemand al een poosje heeft gewerkt en vervolgens onvrijwillig zonder werk valt.

De inschakelingsuitkering is er daarentegen voor jongeren die nog niet of nog onvoldoende gewerkt hebben om recht te hebben op die werkloosheidsvergoeding.

De uitkering wordt gegeven na de beroepsinschakelingstijd - de vroegere wachttijd - van twaalf maanden voor iemand die gestopt is met school, jonger is dan dertig, ingeschreven is bij de VDAB als werkzoekende en ook daadwerkelijk inspanningen heeft geleverd om werk te vinden.

Ook alcoholcontrole voor watersporters

Watersporters op de binnenwateren, in de havens en op de stranden van de kust kunnen zich vanaf 1 mei aan alcohol- en drugcontroles verwachten. Het vernieuwde Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) maakt die controles voortaan mogelijk.

Het APSB vermeldde al een verbod op dronkenschap, maar het vernieuwde reglement bepaalt nu ook op welke manier de politie controles kan uitoefenen. De controles zullen op dezelfde manier gebeuren als in het wegverkeer. Ook de straffen zullen gelijkaardig zijn aan die op de weg, al zal dat ook afhangen van de beoordeling van het parket.

Vanaf 1 mei zal bovendien waterskiën, jetskiën en varen bij hoge snelheid verboden worden wanneer de zichtbaarheid minder dan 300 meter bedraagt. Tot nu toe gold enkel dat de zichtbaarheid "voldoende" moest zijn.

Voor het overige hebben de wijzigingen betrekking op de algemene vaarregels, zoals het voeren van lichten en het gebruik van communicatiemateriaal en signalisatie.

Tweede Belg in topmanagement van Heineken

Chris Van Steenbergen wordt op 1 mei de tweede Belg in het topmanagement van de Nederlandse brouwer Heineken. Hij wordt er Chief Human Resources Officer. Heineken wordt nu al geleid door de Belg Jean-François van Boxmeer. Behalve de benoeming van Van Steenbergen zijn er nog een aantal opmerkelijke benoemingen in het Belgische bedrijfsleven te noteren. Van Steenbergen, van opleiding advocaat, komt van het Nederlandse chemiebedrijf DSM, waar hij de voorbije vier jaar Executive Vice President Corporate HR was. Daarvoor was de man meer dan 20 jaar actief in operationele en HR-functies.

Voor het eerst in meer dan 10 jaar krijgt Audi Brussels met Patrick Danau een Belgische directeur. De 58-jarige Gentenaar, die meer dan 20 jaar in de vroegere Volkswagenfabriek in Vorst gewerkt heeft, volgt Gerhard Schneider op. Zijn laatste functie was algemeen directeur van de Volkswagenfabriek in het Spaanse Navarra.

Bij twee autofabrieken van Volvo Cars in China komen twee Belgen aan het hoofd. Benoit Demeunynck wordt plant manager van de fabriek in Daqing, wat betekent dat hij de operationele leiding krijgt. Demeunynck is nu nog plant manager van de Volvo-fabriek in Chengdu, waar hij op 1 juni wordt opgevolgd door Luc Semeese. De fabriek in Chengdu is sinds vorig jaar operationeel, die in Daqing is nog niet opgestart. Volvo Cars is in handen van de Chinese groep Geely. De beide directeurs hebben een verleden bij Volvo in Gent.

De Nederlander Boudewijn van den Brand, verkoopsdirecteur bij Lidl België, schuift op 1 mei door naar de hoogste positie binnen de Belgische afdeling van de warenhuisketen. Hij volgt de Deen Jesper Hojer op.

Na tien jaar verlaat Vincent Bruyneel Telenet. In zijn laatste functie was hij verantwoordelijk voor strategie, investor relations en corporate communication. Hij gaat aan de slag bij moederhuis Liberty Global. Als vicepresident strategie en corporate development gaat hij zich bezighouden met het aansturen van de strategie met focus op België, Nederland en Oost-Europa. Hij startte zijn carrière in financiële functies bij Capco en Procter&Gamble, en eind 2004 kwam hij bij Telenet, om het bedrijf bij de beursgang te begeleiden.

Herman Diricks volgt Gil Houins op aan het hoofd van het federaal voedselagentschap FAVV. Diricks werkt al ruim tien jaar voor het agentschap. Houins gaat met pensioen.

David Troch is nieuwe Gentse stadsdichter

Dichter, schrijver en redacteur David Troch is vanaf 1 mei de nieuwe stadsdichter van Gent. Troch is de vierde stadsdichter van Gent en zal de komende twee jaar minstens zes gedichten per jaar afleveren en een aantal evenementen organiseren.

David Troch volgt Roel Richelieu Van Londersele (2003), Erwin Mortier (2005-2007) en Peter Verhelst (2009-2011) op. Hij werd unaniem voorgedragen door de eerste stadsdichter van Gent en deskundigen uit het Poëziecentrum, Behoud de Begeerte en Creatief Schrijven.

Troch, die in Sint-Denijs-Westrem woont, debuteerde in 2008 bij de Gentse uitgeverij Poëziecentrum. In 2012 volgde "buiten westen", waarmee hij voor het gedicht "gezel" de publieksprijs van de Herman de Coninckprijs won. Dat jaar won hij ook de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Troch schrijft ook theater en is redacteur.

De nieuwe stadsdichter schreef naar aanleiding van zijn aanstelling door het stadsbestuur al een eerste gedicht, getiteld "gent en ik".