1,4 miljoen euro voor restauratie Ouwen Dok in Mechelen

De Vlaamse regering heeft een subsidie van meer dan 1,4 miljoen euro toegekend voor de restauratie van Den Ouwen Dok in Mechelen. Het gebouw was tot 2001 een stedelijk zwembad maar staat sindsdien leeg. Na de restauratie wordt een nieuwe bestemming voor het pand gezocht.

Het gebouw werd in 1997 als monument beschermd maar moest in 2001 gesloten worden omdat een dringende renovatie zich opdrong. Die zal in twee fases gebeuren: in de eerste fase zullen de daken en gevels van de oostvleugel inclusief het torenvolume, beide hoekpaviljoenen en het zogenaamde "judo"-volume in de noordvleugel worden gerestaureerd. In de tweede fase zullen de daken en gevels van de zuid-, west-, en noordvleugel van het gebouw, evenals de gevels van de binnenkoeren en de daken van de badengangen worden gerestaureerd. Vlaanderen heeft hiervoor 1.439.836,66 euro subsidie voorzien.

Het voormalig stedelijk zwembad, in Mechelen ook gekend als "Den Ouwen Dok", is een imposant gebouwencomplex in eclectische, overwegend neo-Vlaamse-renaissancestijl. De bouw begon tijdens de Eerste Wereldoorlog en het zwembad werd geopend in 1924. Aanvankelijk was het de "badkamer van het volk". Naast een zwemafdeling, baden (voor de meer gegoede klasse) en douches (voor de minderbedeelden) was er ook woongelegenheid.

Na de restauratie kan het gebouw geen dienst meer doen als zwembad: aan de huidige voorwaarden die aan de inrichting van een zwembad zijn gekoppeld, kan niet meer voldaan worden doordat het gebouw beschermd werd als monument.

De stad Mechelen zal naar een herbestemming op zoek gaan door een wedstrijd te organiseren waarbij ook naar de wensen van de Mechelaars zal geluisterd worden.