“Uitspraken van Reynders zijn selectief en niet collegiaal”

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) heeft zijn ongenoegen geuit over de uitspraken van Didier Reynders (MR) in De Standaard. Reynders liet optekenen dat de zogenaamde pestbelastingen - zoals de verhoogde roerende voorheffing op liquidatiebonussen - door de MR zijn goedgekeurd, enkel omdat ze minder voelbaar zijn in Brussel en Wallonië.

Minister van Financiën Koen Geens is verwonderd over de uitspraken van vicepremier Didier Reynders over beslissingen die genomen zijn op Financiën de afgelopen jaren. “Het zijn uitspraken die niet enkel niet collegiaal zijn, maar ook selectief zijn en getuigen van een kort geheugen. Kortom: uitspraken die enkel door "kieskoorts" kunnen ingegeven zijn,” laat Koen Geens weten.

Over de zogenaamde pestbelastingen herinnert minister Geens eraan dat de CD&V-ministers een aantal uitwassen van het verleden hebben opgelost, bijvoorbeeld wat de onduidelijkheid en onvrede over de bijzondere aanslag van 309% (de zogenaamde monsterboetes) betreft. “Het is eveneens opvallend te noemen dat een liberaal niet de moed heeft om het over de lastenverlagingen te hebben die onder CD&V net werden ingevoerd. Zo werd de investeringsaftrek voor KMO' s opnieuw ingevoerd en kwam er de lang aangekondigde btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen”, klinkt het in een reactie.

"De Minister van Financiën herinnert eraan dat het de CD&V-Ministers zijn die de financiële instabiliteit die er eind 2011 was, hebben omgebogen naar stabiliteit. Tot slot is er ruim 5 jaar na het uitbreken van de bankencrisis, eveneens onder CD&V-minister Koen Geens, eindelijk een bankenwet gekomen", laat het kabinet van de minister van Financiën weten.

lees ook