CD&V stelt plannen voor Antwerpen voor

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft in Antwerpen samen met de lokale kandidaten voor 25 mei het sociaaleconomische 3D-plan van CD&V voor de stad voorgesteld.
Kris Peeters op de tram in Antwerpen.

De voorstelling vond plaats op de schoolsite van het voormalige Technicum Rerum Novarum in Merksem. Die site staat al meer dan tien jaar leeg, maar wordt volledig gerenoveerd en omgevormd tot de campus KVO (Katholiek Vlaams Onderwijs) met onderdak voor de Sint-Ludgardisschool uit Merksem en het Sint-Michielscollege uit Schoten.

Het sociaaleconomische 3D-plan werd vertaald naar tien concrete uitdagingen voor Antwerpen, gaande van het versterken van Antwerpen als economische groeipool tot de Antwerpse uitdagingen op het vlak van onderwijs, samenleven en veiligheid.

Haven

Peeters benadrukte het belang van de haven, de chemische sector en de diamantsector voor Antwerpen. "De haven is goed voor een toegevoegde waarde van 18,9 miljard euro of 5,1 procent van het bbp. Zij die kritiek hebben op onze logistiek of de groei van de haven, vergeef hen Heer, zij weten niet wat ze zeggen", aldus Peeters.

De minister-president schetste daarnaast enkele uitdagingen voor Antwerpen. Zo kampt de stad met een werkloosheidsgraad van 16,4 procent, dubbel zoveel als gemiddeld in Vlaanderen, een demografische explosie (tegen 2030 krijgt Antwerpen er 100.000 inwoners bij) en heeft in Antwerpen 70 procent van de kinderen onder de 9 jaar een diverse cultureel-etnische achtergrond.

Om die drie uitdagingen aan te pakken stelt CD&V onder meer voor om werkloze jongeren binnen de vier maand een opleiding, vorming of job aan te bieden, om de woonbonus te behouden en om het kleuteronderwijs te verplichten vanaf 3 jaar om de integratie te bevorderen.

Ook het Antwerpse Oosterweel-dossier kwam aan bod. Voor Peeters moet de spade nu snel in de grond. "Men kan nog met 500 andere plannen en voorstellen komen, maar we hebben genoeg gestudeerd. De beslissing moet nu uitgevoerd worden", zei hij. Peeters begrijpt ook niet waarom Open VLD nu pleit voor het Oosterweel-Noordtracé. "Dat tracé is bestudeerd en is niet beter dan het Oosterweeltracé."

Onderwijs

Peeters kwam ook nog eens terug op de discussie over de hervorming van het secundair onderwijs. Volgens hem is een echte onderwijshervorming, ook van het aso, nodig en kan die hervorming perfect gerealiseerd worden zonder te vervallen in "eenheidsworst".

Zonder de partij bij naam te noemen gaf hij een sneer aan de N-VA. "Er is een echte hervorming van het secundair onderwijs nodig. En hervormen is iets anders dan veranderen. Alles verandert. De vraag is hoe je hervormt, maar dat is moeilijker uit te drukken dan met twee vingers."

lees ook