Coöperatieve Cera geeft nieuwe vennotenaandelen uit

De coöperatie Cera gaat opnieuw vennotenaandelen uitgeven. Cera telt nu al 400.000 vennoten. Cera en de dochter KBC Ancora zijn met een belang van 21% de belangrijkste aandeelhouders in de bankengroep KBC. De intekenperiode loopt van 5 mei tot 28 april volgend jaar.

Het gaat om de eerste emissie van Cera sinds het crisisjaar 2008. Volgens gedelegeerd bestuurder Franky Depickere mikt Cera met de uitgifte op een versterking en verjonging van de vennotenbasis.

Zowel bestaande als nieuwe aandeelhouders kunnen intekenen op de E-aandelen die een nominale waarde hebben van 1.250 euro. Het totale bedrag dat Cera hoopt op te halen, is niet bekend.

Anders dan gewone aandeelhouders kunnen coöperatieve vennoten niet zo maar uittreden. Door de moeilijke economische situatie was dat bij Cera niet mogelijk in 2012 en 2013. Sinds dit jaar kan dat weer. Eind maart zou 2,3% van de vennoten uitgetreden zijn. Daar zitten echter ook overlijdens bij, want de aandelen kunnen niet worden overgedragen.

Cera stelt de coöperanten een dividend voor van 2,5% op het boekjaar 2013.