"Confederalisme moet bij onderhandelingen op tafel"

"We willen tijdens de regeringsonderhandelingen inderdaad over confederalisme spreken. Een sociaaleconomische herstelregering is immers onlosmakelijk met confederalisme verbonden." Dat zegt Antwerps OCMW-voorzitter Liesbeth Homans in een interview met De Tijd. "Een zevende staatshervorming is voor ons echt niet nodig."

"We willen onmiddellijk een sociaaleconomische herstelregering zonder dure beloftes over het confederalisme", zegt Homans aan De Tijd. "Maar we willen wel partners die meegaan in de manier waarop we onze staatsvorm zien, als middel om een groot deel van het sociaaleconomische herstelbeleid uit te voeren."

Daarom moet volgens haar het confederalisme na de verkiezingen van 25 mei van meet af aan in de gesprekken worden ingebakken. "We willen tijdens de regeringsonderhandelingen inderdaad over confederalisme spreken. Een sociaaleconomische herstelregering is immers onlosmakelijk met confederalisme verbonden."

"Zesde staatshervorming was peperduur en zonder resultaat"

"We pleiten voor structurele maatregelen om bijvoorbeeld de sociale zekerheid overeind te houden. Je kan proberen enkele structurele maatregelen te nemen, maar na verloop van tijd bots je op een muur omdat de structuren niet meer mee willen. Dan zal je over de staatsstructuur moeten praten."

"Een zevende staatshervorming is voor ons echt niet nodig", stelt ze tegelijk. "De zesde staatshervorming was peperduur en zonder resultaat. We zijn blij met elke bevoegdheid die overkomt, maar we pleiten voor homogene bevoegdheidspakketten, waarvan nu nog altijd geen sprake is. Daarom zijn we vragende partij om te kijken hoe onze staatsvorm er in de toekomst het beste uitziet. We willen vanaf dag één een economische herstelregering en we willen partners die loyaal mee nadenken over confederalisme."

"Niet met ons, niet met onze kiezers, niet met de Vlamingen"

"De meeste Vlaams partijen willen een sociaaleconomische herstelregering", maakt ze zich sterk. "Structurele maatregelen staan echter haaks op het PS-model. Het is aan alle Vlaamse partijen om daar één lijn te trekken en die verantwoordelijkheid niet alleen bij de N-VA te leggen. Dan heeft de PS niet alleen met ons een probleem, maar ook met de andere Vlaamse partijen."

"Het zou de Vlaamse partijen sieren als ze voor één keer de handen ineen slaan en zeggen: niet met ons, niet met onze kiezers, niet met de Vlamingen", besluit ze.

lees ook