CDH wil nieuwe medische helikopterdienst in Wallonië

Het CDH pleit voor een nieuwe helikopterdienst voor dringende medische interventies in de minst bereikbare gebieden van Wallonië. Daarnaast breekt de partij op een verkiezingscongres ook een lans voor de aftrekbaarheid van kosten voor kotstudenten, om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te steunen.

Momenteel dekt een medische helikopter, met Bra-sur-Lienne als uitvalsbasis, een deel van de provincies Luik en Luxemburg. Het CDH wil dat er een maximumduur van vijftien minuten komt voor het volledige gewest. Vandaar de nood aan een nieuwe gelijkaardige dienst. Partijvoorzitter Benoît Lutgen zou die graag in zijn thuisprovincie Luxemburg ingeplant zien.

Op hun congres in Libramont deed de Franstalige zusterpartij van CD&V voorstellen rond landelijk beleid.

Meer in het algemeen wil het CDH beleid voeren waarbij rekening wordt gehouden met de noden van de landbouwwereld en van de mensen die in die gebieden wonen. "Er is geen sprake van de bewoners te beschouwen als inwoners die pas op de tweede plaats komen", klonk het. Lutgen benadrukte daarbij dat niet minder dan 1,25 miljoen Walen op het platteland wonen.

Het CDH breekt ook een lans voor een goede telecomdekking op het volledige grondgebied. Om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs mee te steunen, pleit het CDH ook voor een aftrekbaarheid van de kosten voor kotstudenten. En de partij wil ook een goede dekking van de landelijke gebieden met de trein.

lees ook