Knuffelen en lepeltje liggen? Ook heteromannen doen het met elkaar

Ook heteromannen weten onderling intiem contact best te smaken. Dat is de conclusie van Britse onderzoekers die een groep jonge heteromannen hebben ondervraagd over hun fysieke omgang met elkaar. 98% van de respondenten gaf aan ooit al samen met een andere man in één bed te hebben geslapen. 93% ging daarbij zelfs over tot knuffelen en lepeltje liggen.
Ook acteurs James Franco en Keegan Allen delen al eens het bed.

Heteromannen zijn onverkorte macho's die elk onderling fysiek contact mijden als de pest? Niks van, zo beweren twee sociologen van de universiteiten van Durham en Winchester in het Verenigd Koninkrijk. Ze voerden diepte-interviews uit bij 40 jonge heteromannen en kwamen tot verrassende conclusies.

Liefst 98% van de respondenten gaf aan ooit (letterlijk) het bed te hebben gedeeld met een andere heteroman. 93% van de ondervraagden gaf toe dat daarbij ook werd geknuffeld of lepeltje werd gelegen. Opvallend daarbij is dat niemand dit gedrag als abnormaal of taboedoorbrekend had ervaren.

"Naarmate homofobie afneemt, gedragen heteromannen zich "zachter" dan voorgaande generaties", vertelt socioloog Mark McCormack die het onderzoek uitvoerde aan The Huffington Post."We wisten dat ook zij elkaar knuffelen en wilden dit fenomeen beter begrijpen. Hoe profiteren mannen van het verwerpen van de homofobie van de voorgaande generaties?"

De 40 heteromannen die werden ondervraagd waren allen jonge, blanke atleten. Dit was niet toevallig. De onderzoekers gingen er van uit dat deze groep sowieso vaker fysiek met elkaar in contact komt. Tegelijk belichamen ze het traditionele "ideaal" van mannelijkheid.

"Ze beseften niet dat veel oudere heteromannen hun gedrag schokkend zouden vinden", gaat McCormack verder. "Oudere generaties vinden knuffelende heteromannen nog steeds taboe. Ze omschrijven het traditioneel als gay. Daarom hebben ze zich lange tijd als macho's opgesteld om elke perceptie van homoseksualiteit uit de weg te gaan."

"Deze studie legt duidelijk een generatiekloof bloot. De hedendaagse cultuur staat positiever tegenover homoseksualiteit waardoor jonge heteromannen zich minder zorgen maken over de manier waarop anderen hen bekijken."

McCormack benadrukt wel dat homofobie nog steeds bestaat, maar dat de maatschappelijke codes heteromannen niet langer dicteren homofoob te zijn.

De volledige studie staat te lezen in het tijdschrift Men and Masculinities.