Betoging voor de overkapping van de Antwerpse ring

In Antwerpen hebben enkele duizenden mensen betoogd om de overkapping te vragen van de Antwerpse Ring, dat wil zeggen dat die helemaal overdekt wordt. Een overkapping moet de luchtvervuiling en de lawaaioverlast - die risico's voor de omwonenden inhouden - tegengaan.
De betoger kwamen samen in Park spoor noord.

Vanuit vijf punten in de stad trokken betogingen naar Park spoor noord. De betogers willen een overkapping van de ring, in een ander tracé dan dat waarvoor de Vlaamse regering gekozen heeft.

Volgens de organisatoren van de manifestatie, StratenGeneraal en Ademloos, is zo'n overkapping relatief gemakkelijk omdat de Antwerpse ring zich onder het maaiveld bevindt.

Door de overkapping zou er ook meer groen in de stad komen, want eveneens goed zou zijn voor de gezondheid.