Een zachte trampoline, of een met gaten?

In "De zevende dag" hebben Ben Weyts (N-VA) en Bruno Tobback (SP.A) - de lijsttrekkers voor hun partij voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant - de degens gekruist over de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd tot twee jaar. "De beste manier om mensen weer naar de arbeidsmarkt te katapulteren," zei Weyts. "U viseert vooral zij die al tegenslag hebben", pareerde Tobback. "Uw trampoline zit vol gaten."

Volgens een extrapolatie op basis van de Stemtest zou 54 procent van de Vlamingen een beperking in de tijd steunen, en zou slechts 39 procent tegen zijn.

Volgens Bruno Tobback is het beeld dat werkloosheid de gigantische uitgavenpost in het overheidsbudget is, evenwel verkeerd. In het grote pakket van de sociale zekerheid vormen vooral de gezondheidszorg en pensioenen de twee grote happen uit het budget, zei hij. "Werkloosheid is daar eigenlijk een zeer beperkt bedrag in", zei hij. Tobback gaf wel toe dat het om een stijgende kostenlast gaat.

"Anderzijds", zei Tobback, "creëer je geen werk door mensen hun uitkeringen af te nemen. Je investeert beter in kwalitatief onderwijs." Het andere probleem is volgens Tobback dat we werk te veel belasten. We moeten dus veeleer een fiscale hervorming doorvoeren, en niet de uitkeringen afschaffen, claimde hij.

"Dit is ongelooflijk cynisch"

Ben Weyts antwoordde met het beeld van een trampoline. "Wie tegenslag heeft, moet zacht worden opgevangen, maar tegelijk ook weer naar de arbeidsmarkt worden gekatapulteerd." En een werkloosheidsuitkering "tot het eind uwer dagen" staat daar haaks op, aldus Weyts. Hij gaf het voorbeeld van Denemarken, waar het systeem  van twee jaar nu al geldt, en zei dat onder het N-VA-plan de uitkeringen ook hoger zullen zijn.

Werklozen kunnen opleidingen krijgen voor knelpuntberoepen en moeten aantrekkelijk worden voor de werkgevers door lagers fiscale lasten. "Dit gaat niet enkel over de stok, maar ook de wortel: stimuleren en activeren van mensen."

Tobback vond het beeld van de trampoline "mooi gekozen", maar had het over een een trampoline met "een gat waar je doorvalt". "Je stuurt mensen niet opnieuw naar het werk door ze na 2 of 3 jaar naar het OCMW te sturen. Integendeel, je parkeert ze vaak voor eeuwig in een bijbaan." Tobback vindt het ook "ongelooflijk cynisch" dat iemand die bijvoorbeeld jarenlang heeft gewerkt en bijgedragen aan de sociale zekerheid, er zo snel zou uitvallen.

Weyts zei dat N-VA die gaten kleiner wil maken door het leefloon op te trekken en zei dat het systeem financieel sowieso niet houdbaar is. "Ons arbeidsmarktbeleid is dubbel zo duur als in de buurlanden." Als je mensen schorst van de werkloosheidsvergoeding, zullen uiteindelijk 2 op de 3 worden geactiveerd, aldus nog Weyts. Hij zegt dat van die tweederde de helft sowieso geen leefloon nodig heeft.

"Neem het mee en hang het boven uw bed"

Tobback zei dat het V-plan van N-VA eigenlijk een verliesplan is, in de eerste plaats voor de werkende bevolking. "Zij verliezen met een indexsprong, hogere BTW en minder sociale bescherming. U compenseert dit slechts gedeeltelijk met een paar leuk klinkende fiscale voorstellen."

Tobback zei dat de N-VA de grote vermogens die geen roerende voorheffing betalen op meerwaarden uit aandelen en speculatieve winsten, laat ontsnappen in hun plan. "In de plaats daarvan pest u degene die werken en risico lopen hun werk te verliezen."

Weyts zei dat de SP.A de fiscale druk nog heeft verhoogd. Hij zei dat onder het N-VA-plan de mensen in de verschillende scenario's wel winnen, met een verlaging van de personenbelasting en een verhoging van de sociale werkbonus. Waarop hij een papier toonde met cijfers die dat moeten bewijzen: "U mag het meenemen, hang het boven uw bed."

lees ook