Groen: "Oosterweel en overkapping onverenigbaar"

Zowel Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) als Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zeggen open te staan voor het idee de Antwerpse ring te overkappen. Ze reageren daarmee op de open brief in Het Nieuwsblad op Zondag waarin een groep gerenommeerde artsen de Vlaamse regering waarschuwt dat zo'n overkapping van "levensbelang" is. Groen noemt het combineren van het Oosterweeltracé, waar Peeters en De Wever aan vasthouden, met een overkapping een "enorme spreidstand".
Een voorstelling van een overkapping van de ring.

Met hun opmerkelijke brief in Het Nieuwsblad op Zondag willen de betrokken artsen - cardiologen, long- en kinderartsen - hun steun betuigen aan Ringland, een plan van stedenbouwkundigen en architecten om de Antwerpse ring volledig te overkappen. Ze stellen dat een snelweg in de stad fijn stof veroorzaakt, evenals geluidsoverlast.

"Luchtvervuiling heeft effecten op de longen en op het hart en het veroorzaakt kanker", zegt longspecialist Wouter Arrazola de Oñate. "Daarnaast is er geluidsoverlast waardoor omwonenden voortdurend in een lichte stress leven. Als dit langdurig gebeurt, jaren aan een stuk, dan heeft ook dit ernstige gezondheidseffecten. Met een overkapping van de ring worden al deze problemen op hetzelfde moment aangepakt."

"De spade moet nu eerst in de grond"

In een reactie wijzen noch Vlaams minister-president Peeters noch burgemeester De Wever het voorstel van de hand. De Wever stelt wel dat het aan de volgende Vlaamse regering is om het plan te bekijken. Als het de inwoners van zijn stad ten goede kan komen, wil hij het overwegen.

"De Oosterweelverbinding die wij hebben weerhouden, laat een overkapping toe," maakt Peeters zich op zijn beurt sterk. "Maar ik denk dat de spade nu eerst in de grond moet. Daarna kunnen we kijken waar een overkapping kan worden aangebracht. Laat ons nu alsjeblief eerst een stap vooruit zetten."

Spreidstand

Groen voelt zich gesterkt in zijn vraag om de Antwerpse ring prioritair te overkappen door de open brief van een aantal gerenommeerde artsen aan de Vlaamse regering. De partij vraagt dat CD&V, SPA.A en N-VA, die alledrie zeggen dat ze wel wat zien in Ringland, zich klaar en duidelijk uitspreken over hun plannen. "In tegenstelling tot wat ze laten uitschijnen zijn het Oosterweeltracé en een overkapping immers niet verenigbaar. Als het hen menens is om de ring te overkappen, moeten ze hun Valentijnsakkoord naar de prullenmand verwijzen", zegt Groen-voorzitter Wouter Van Besien in een mededeling.

"De Vlaamse regering van Kris Peeters en Antwerps burgemeester Bart De Wever bleven blind voor de directe impact op de gezondheid van meer dan 17.000 Antwerpenaren die in de nabije omgeving van de ring wonen. Dat ze zich nu plots uitspreken voor de overkapping van de ring en blijven vasthouden aan het Oosterweeltracé is een enorme spreidstand", vindt Van Besien.