Open VLD vreest voor extra vertraging Noord-Zuidverbinding

De Limburgse Open VLD-lijsttrekkers en voormalige ministers Marino Keulen (Vlaams Parlement) en Patrick Dewael (Kamer) vrezen dat de realisatie van de belangrijke Noord-Zuidverbinding twee jaar extra vertraging zal oplopen.

Nadat de Raad van State vorig jaar het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding vernietigde, is zopas het nieuwe openbaar onderzoek gestart. Volgens Keulen en Dewael zal na dit onderzoek, in augustus 2014, nog minstens twee jaar vertraging optreden, aangezien milieuverenigingen de kans krijgen om opnieuw bezwaren in te dienen en naar de Raad van State te stappen.

"Op onbegrijpelijke wijze volhardt deze Vlaamse regering in de boosheid om te kiezen voor stilstand", aldus Keulen. "We hadden nochtans een nooddecreet voorgesteld dat de mogelijkheid om nieuwe bezwaren in te dienen zou uitsluiten." Het voorstel van decreet werd echter door de Vlaamse meerderhedid weggestemd.

Dewael vult aan: "Zelfs indien het dossier perfect in orde is, wat ik ten stelligste hoop, gaan we vanaf nu met meer dan twee jaar bijkomende vertraging zitten. In het beste geval kunnen de openbare aanbestedingen beginnen ten vroegste eind 2016."

Net als CD&V-infrastructuurspecialist Johan Sauwens hekelen de Open VLD-politici overigens het gewijzigde standpunt van de N-VA in dit dossier. "Jan Peumans is altijd één van de grootste tegenstanders van de Noord-Zuid geweest", klinkt het. "En nu is N-VA opeens voor..."

lees ook