U kunt niet gaan stemmen? Een volmacht geven doe je zo

Kiest u op 25 mei -de dag van de verkiezingen, nietwaar- het ruime sop, zit u met uw neus tussen de studieboeken of bent u -we wensen het u niet toe- ernstig ziek en u wilt uw stem niet verloren laten gaan, dan kunt u een volmacht geven. Al wat u daarvoor moet doen, is een formulier invullen, een attest aanvragen en iemand uitzoeken die u kunt vertrouwen.

Het principe van de volmacht wordt geregeld in artikel 147bis van het Kieswetboek. Wie zelf niet kan gaan stemmen, kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze.

Iedere kiezer mag echter slechts één volmacht krijgen. Zijn uw ouders op reis, dan kunt u bijvoorbeeld geen volmacht dragen voor zowel uw vader als uw moeder.

Wanneer mag u een volmacht geven?

  • U bent ziek en kunt onmogelijk zelf naar het stembureau gaan of er naartoe gebracht worden. In dat geval hebt u een medisch attest nodig.
  • U bent "om beroeps- of dienstredenen" in het buitenland. Ook uw gezinsleden die samen met u in het buitenland verblijven, kunnen een volmacht geven. Of u bent in het binnenland, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. Een attest van de werkgever is hiervoor nodig.
  • U bent marktkramer, schipper, of kermisreiziger of een van uw gezinsleden oefent een van deze beroepen uit. Hiervoor hebt u een attest nodig van de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister staat ingeschreven.
  • U zit in de gevangenis of in een gesloten instelling. Een attest van de directie van de instelling waar u verblijft, is hiervoor nodig.
  • U kunt onmogelijk gaan stemmen op een zondag wegens uw geloofsovertuiging. Daarvoor hebt u een attest van de religieuze overheid nodig.
  • U bent student en kunt om studieredenen niet naar het stembureau komen. Met een attest van uw onderwijsinstelling kunt ook u een volmacht geven.

In al deze zes gevallen kunt u nog tot op de dag van de stemming een volmacht geven aan een andere kiezer.

  • Wie echter op de dag van de verkiezingen in het buitenland is wegens vakantie of om andere redenen die niet met het beroep te maken hebben, kunnen ten laatste op de dag voor de verkiezingen een volmacht geven. Hiervoor hebt u een attest van de burgemeester of van zijn gemachtigde nodig. Om zo'n attest te kunnen krijgen, moet u de nodige bewijsstukken afgeven die kunnen aantonen dat u wel degelijk in het buitenland bent (vliegtuigtickets, hotelreservatie,...). Hebt u die bewijsstukken niet, dan kunt u ook een verklaring op erewoord afleggen.

Belangrijk om te weten is dat reizen in het binnenland geen aanleiding kunnen zijn voor een volmacht. Wie een weekendje aan zee of in de Ardennen gepland heeft, en dus in het land is op de dag van de verkiezingen, moet in principe gaan stemmen.

In sommige gevallen - bijvoorbeeld omdat u aan een wedstrijd moet deelnemen - kunt u aan uw stemplicht verzaken door een brief naar de vrederechter te sturen.

Wat moet u precies doen?

Om een volmacht te kunnen geven, moet u een volmachtformulier invullen en daar een van de bovengenoemde attesten aan toevoegen. U kunt zo'n volmachtformulier ophalen bij uw gemeentebestuur of downloaden via de verkiezingswebsite van de federale overheid.

Degene aan wie u een volmacht geeft, moet het volmachtformulier ingevuld en ondertekend meebrengen naar het stembureau, samen met het nodige attest. Om uw volmacht correct te kunnen uitoefenen, moet hij of zij ook zijn of haar eigen oproepingsbrief en identiteitskaart bij zich hebben.

En dan rest nog maar één ding: het juiste bolletje kleuren.

lees ook