"Afval ligt zelfs in de diepste zones van de oceaan"

Grootschalig Europees onderzoek van de zeebodem toont aan dat er zelfs in de diepste zones van de oceaan afval ligt. "We wisten uit vorige projecten dat er afval in de diepzee aanwezig was, maar we hadden nooit verwacht het afval zo prominent aanwezig te vinden," zegt professor David Van Rooij van het Renard Centre of Marine Geology aan de Gentse universiteit.

In totaal deden de wetenschappers 600 observaties in de Atlantische en Arctische Oceanen en vanuit de Middellandse Zee, op dieptes van 35 meter tot 4,5 kilometer. Op elke onderzochte site werd afval gevonden: plastic, visserijmateriaal, glas, metaal, hout, papier en karton.

"Menselijk afval is aanwezig in alle mariene ecosystemen, gaande van stranden tot de meest verafgelegen en diepste gedeelten van de oceanen", zegt professor Kerry Howell (Marine Institute van Plymouth University). "Het grootste deel van de diepzee is nog niet onderzocht en dit zijn dus onze eerste bezoeken aan vele van deze sites, maar we waren geschokt om te zien dat er al zoveel rommel daar is geraakt." 

Het onderzoek verklaart ook de weg die plastic kan afleggen: van de kustzones, langs de continentale randen en hellingen naar de diepe oceaan. "Submariene canyons zijn de belangrijkste verbinding tussen de ondiepe kustzones en de diepzee", legt professor Van Rooij uit. "De canyons die het dichtste gelegen zijn nabij grote kuststeden kunnen afval rechtstreeks kanaliseren naar waterdieptes van 4.500 meter of zelfs dieper."

De Gentse wetenschappers hebben de problematiek in kaart gebracht vanop het onderzoeksschip Belgica en met een onderwaterrobot.