"Overkapping Antwerpse ring in volgende regeerakkoord"

"Het overkappen van de Antwerpse ring moet opgenomen worden in het volgende Vlaamse regeerakkoord", meldt Yasmine Kherbache (SP.A) in een persbericht. De N-VA wil liever eerst een technische, juridische en financiële haalbaarheidsstudie afwachten.

Volgens Antwerps SP.A-voorzitter Yasmine Kherbache is een overkapping dankzij haar partij nu realiseerbaar en zou het Meccanotracé niet meer overkappingsmogelijkheden omvatten dan de geplande Oosterweelverbinding. Ook Vlaams parlementslid Bart Martens noemt het "manifeste onzin" dat een overkapping niet combineerbaar zou zijn met het Oosterweeltracé. "Volgens de Europese tunnelrichtlijn zal je op geregelde afstanden wel een opening moeten laten in de overkapping. Maar dat geldt voor alle tracés", meent hij.

Kherbache vindt verder dat SP.A de partij was die een overkapping nu "dichterbij dan ooit" brengt. "Wij hebben ervoor gezorgd dat er geen sprake meer is van de Lange Wapper, wij hebben ervoor gezorgd dat de twee resterende viaducten worden afgebroken en wij hebben de overkapping al lang laten bestuderen", zegt ze. Die overkapping moet er echter voor SP.A komen in combinatie met een nieuwe Scheldekruising. "Het is niet of mobiliteit of gezondheid, het is én mobiliteit én gezondheid", besluit Kherbache.

"Nieuwe haalbaarheidsstudie nodig"

Voor de N-VA moet er eerst een nieuwe studie gevoerd worden naar de technische, juridische en financiële haalbaarheid van die overkapping. "Dat onderzoek mag wat N-VA betreft morgen al starten, maar de beslissing zal voor de volgende Vlaamse regering zijn", zegt Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA, kleine foto).

SP.A'er Bart Martens stelt dat verdere studies naar de overkappingsmogelijkheden, zoals onder meer de N-VA voorstelt, overbodig zijn. "Die zijn namelijk al uitgevoerd, op vraag van voormalig Antwerps burgemeester Patrick Janssens én in het kader van het plan-MER voor de nieuwe Scheldekruising", zegt hij.

In 2012 liet de stad Antwerpen zelf al eens een overkappingsonderzoek uitvoeren, waaruit bleek dat een overkapping een gunstige impact zou hebben op de bestaande problemen inzake luchtkwaliteit en geluidshinder. Het onderzoek stelde voorts dat een grootschalige overkapping enkel kan bij een vereenvoudiging van de situatie op de huidige ring en een volwaardig verkeersalternatief daarvoor.

"Het onderzoek van 2012 was een erg ruwe en algemene studie die uiteraard geen rekening hield met de beslissing die de Vlaamse regering onlangs nam", stelt Kennis. "De Oosterweelverbinding is de beste optie voor mobiliteit, veiligheid én leefbaarheid, maar bij ons positief advies over het GRUP hebben we als stadsbestuur al aangegeven dat we nog extra maatregelen willen. Overkappen waar het kan, daar bestaat een ruime consensus over."