"Trek laagste uitkeringen en lonen op tot Europese armoedegrens"

De OCMW's vragen de volgende regeringen om de laagste uitkeringen en lonen op te trekken tot de Europese armoedegrens. Het aantal gezinnen dat in de problemen kwam door hun elektriciteits- of aardgasfactuur, is in 2013 verder gestegen. Er zijn ook weer meer budgetmeters voor aardgas geïnstalleerd. Dat meldt de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Het afgelopen jaar stuurden de netbeheerders 32.659 gezinnen door naar de OCMW's, of 1.100 meer dan in 2012, omdat ze in de problemen kwamen met hun elektriciteitsfactuur. In 2013 werden ook 22.625 aardgasdossiers doorgestuurd, wat ook een stijging is in vergelijking met 2012. Toen ging het om 22.289 dossiers.

Er werden ook iets meer dan 400 budgetmeters voor aardgas geïnstalleerd, wat het totale aantal op 27.532 brengt. Het gaat hier om mensen die niet langer een contract bij een commerciële leverancier hebben, omdat ze daar, doorgaans wegens wanbetaling, al gedropt zijn. De meesten hebben een inkomen dat niet volstaat om basiskosten te betalen, of komen door tegenslag of wanbeheer in een schuldenspiraal terecht.

De OCMW's stellen de volgende regeringen drie maatregelen voor, naar aanleiding van die opvallende indicator. Behalve "een stappenplan om aan iedereen een inkomen te garanderen dat minstens op het niveau van de Europese armoedegrens ligt", vragen de OCMW's ook erkend te worden als "partners in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting".

Ze willen ook beter ondersteund worden, zodat ze meer kunnen inzetten op het integreren van mensen in de samenleving. Een laatste voorstel is voor de deelstaten, die "voldoende financiële middelen moeten inzetten om de gevolgen van de vergrijzing en de stijgende zorgnoden op te vangen, en om een beleid te voeren dat prioriteit geeft aan de meest kwetsbaren".