Gouverneur betreurt nieuwe problemen oproepingsbrieven faciliteitengemeenten

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte betreurt het feit dat er in enkele faciliteitengemeenten rond Brussel opnieuw problemen rijzen met het verzenden van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen. Van een initiatief zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, toen De Witte de oproepingsbrieven in deze gemeenten zelf verstuurde, is momenteel echter nog geen sprake.

De gemeenteraad van Linkebeek besliste gisteravond de oproepingsbrieven via taalaanhorigheid te versturen, een beslissing die inmiddels vernietigd werd door Vlaams minister Geert Bourgeois. In Sint-Genesius-Rode heeft de gemeenteraad vanavond ook beslist om de brieven volgens taalaanhorigheid te versturen. In Wezembeek-Oppem is er binnen de Franstalige meerderheid discussie over de wijze van verzending. De situatie in Kraainem is onduidelijk.

"Er was de hoop dat dit soort discussies zich niet langer meer zouden voordoen na de hervormingen die werden doorgevoerd en men zich zou houden aan de omzendbrief-Peeters die door de Raad van State correct bevonden werd. Dit blijkt echter niet overal het geval te zijn. Of er al niet in de correcte taal oproepingsbrieven verstuurd worden heeft echter geen invloed op het feit of men al dan niet geldig kan stemmen. Dat laatste wordt enkel bepaald door het feit of men al dan niet op de kieslijsten staat", aldus De Witte.

lees ook