Hospitalisatiegraad astmapatiënten in België heel hoog

Ongeveer een miljoen Belgen kampt met astma. Dat aantal is de laatste jaren fors toegenomen waardoor België een van de hoogste Europese hospitalisatiegraden heeft voor deze ziekte in Europa. Dat is gezegd op een persconferentie van de Belgische Vereniging voor Pneumologie naar aanleiding van Wereld Astmadag. De specialisten willen meer gespecialiseerde centra.

10 procent van de Belgen tussen 18 en 44 jaar heeft last van astma. 5 procent van de astmalijders kampt met een zware vorm van deze ziekte. Om een beter zicht te krijgen op de patiënten met een ernstige astma, werd in 2008 een nationaal register voor ernstige astma opgericht.

Hoewel de behandeling van de ziekte de laatste jaren enorm is verbeterd en het aantal hospitalisaties in Europa daalde, steeg daarentegen het aantal opgenomen patiënten in België.

"We kunnen deze hoge graad niet verklaren", zegt professor Renaud Louis van de universiteit van Luik. "Maar het ontbreken van een structurele zorgprogramma's rond ernstige astma zou een mogelijke verklaring kunnen zijn." Op het vlak van nieuwe behandelingen pleit de professor voor een betere organisatie van de gezondheidszorg van de "eerste lijn", vooral rond de ontwikkeling van de speciale astmaziekenhuizen.