Jongeren in armoede sturen videoboodschap naar politici

In de videoboodschap "De shit waar je in zit" schuiven jongeren in armoede zes thema's naar voren die ze belangrijk vinden. In het jongerenmemorandum wordt aandacht gevraagd voor meer empathie, onderwijs, vrije tijd en ontspanning, volwassen worden, werk en wonen. De boodschap werd in Gent voorgesteld door het Netwerk tegen Armoede.

Sinds 2011 kwam een groep jongeren in armoede op regelmatig samen. De tieners leerden niet alleen ervaringen delen, maar ook om aan te geven waar het beter kan. Het project werd opgezet door een reeks socio-culturele organisaties, waaronder het Netwerk tegen Armoede.

De jongeren willen in de eerste plaats dat meer diensten en instanties de wereld vanuit hun perspectief beklijken. "Er is nood aan meer inzicht in de complexiteit van een leven in armoede en ruimte voor diensten om hier mee aan de slag te gaan", zeggen de jongeren. "Problemen kunnen niet één voor één worden aangepakt, er is nood aan ruimte voor het hele verhaal, een integrale benadering."

Verder willen ze dat er meer aandacht komt voor pesten en welzijn van àlle kinderen op school, omdat jongeren in armoede er dikwijls het slachtoffer van zijn. Ook willen ze niet langer naar het buitengewoon secundair onderwijs doorverwezen worden omwille van armoedegerelateerde factoren.

Ten derde vragen de jongeren dat er meer geïnvesteerd wordt in jongerenwerkingen voor jongeren in armoede, met professionele begeleiders. Als ze dan volwassen worden, na hun achttiende, willen ze verder beroep kunnen doen op een brugfiguur die ze vertrouwen.

Tot slot formuleerden de jongeren nog concrete suggesties voor een nieuw beleid over werk en wonen.

lees ook