Natuurcentrum De Watersnip nu in provinciale handen

Het natuureducatieve centrum De Watersnip in Koersel-Beringen valt voortaan onder het Limburgse provinciebestuur. Hierover werd een overeenkomst gesloten met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), dat natuur- en milieu-educatie niet als één van haar kerntaken beschouwt.

Het was provinciaal gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhoven (SP.A) die in Beringen het akkoord met het ANB kwam officialiseren. De overdracht van De Watersnip kadert in de interne staatshervorming, waarbij de Vlaamse overheid haar natuur- en milieu-educatieve taken overlaat aan de provinciale echelons.

Het centrum in Beringen belicht door middel van diverse displays en interactieve opstellingen de meerwaarde van de fauna en flora in de vallei van de Zwarte Beek. Er komen vooral scholen op bezoek en er vinden natuurgerichte evenementen en cursussen plaats. Vorig jaar mocht De Watersnip 16.500 bezoekers verwelkomen.

In het kader van de zopas afgesloten overeenkomst zal de Provincie Limburg jaarlijks een vergoeding van 88.000 euro krijgen van het ANB. Omgekeerd engageert het provinciebestuur zich om gedurende 6 jaar een subsidie van 112.000 euro uit te keren aan Natuurpunt, dat instaat voor het beheer van De Watersnip.