Psychiatrisch centrum voor geïnterneerden in Gent geopend

In Gent is het federaal forensisch psychiatrisch centrum (FPC), met plaats voor 264 mannelijke geïnterneerden met een hoog of middelhoog veiligheidsrisico, officieel geopend. "Het FPC is geen eindbestemming maar een tussenstation, waarna de geïnterneerden kunnen doorstromen naar instellingen en structuren in het reguliere psychiatrische landschap", zegt Hans Meurisse, directeur-generaal van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

Het FPC is een gesloten instelling voor personen die een interneringsmaatregel opgelegd kregen, omdat ze ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard op basis van hun geestesstoornis.

De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis, maar met een hoge graad van beveiliging. Het complex heeft een 6,5 meter hoge muur en camerabewaking, maar ook een transparante draadafsluiting in de minder beveiligde afdelingen en geen traliewerk in de kamers, om de geïnterneerden geen te gesloten gevoel te geven.

Het concept van de instelling houdt rekening met het behandelingstraject dat de geïnterneerde patiënt doorloopt, zegt de Regie der Gebouwen. "De instelling bestaat uit verschillende afdelingen: observatie en oriëntatie, doorgedreven en specifieke behandeling, en resocialisatie. Het uiteindelijk doel is erop toe te zien dat de geïnterneerde op termijn opnieuw kan integreren in de maatschappij en desgevallend weer normaal, maar veelal wel nog met begeleiding, kan functioneren in de samenleving."

Het gebouw werd ingewijd door staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V), minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS).