Rechtse partijen vertonen weinig interne samenhang

De ideologische verschillen tussen partijgenoten zijn bij sommige partijen groter dan gedacht. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen. Zo heeft bijvoorbeeld CD&V zowel progressieve als ethische conservatieve kandidaten in haar rangen.

De studie, die peilde naar de ideologische verschillen tussen kandidaten van eenzelfde partij, toont aan dat kandidaten van één partij zich zelden allemaal op dezelfde lijn bevinden.Niet zo verwonderlijk, zou u denken, ware het niet dat de verscheidenheid groter is dan aanvankelijk gedacht.

Zo zijn er in CD&V-kringen zowel ethisch progressieve als conservatieve stemmen te horen.Ook Open VLD is op dat vlak een "brede" partij.

Volgens de studie komt dat doordat die partijen, samen met SP.A, lokaal verankerd zijn. Verschillende meningen ontstaan daardoor onvermijdelijk.

Links vertoont meer samenhang dan rechts

De studie besluit ook nog dat de kandidaten die links op het politieke spectrum gesitueerd worden, meer samenhang vertonen dan rechts, ook al zitten ze niet in dezelfde partij. Zo antwoordden kandidaten van SP.A en PVDA zeer gelijkmatig, met uitzondering van de graad van internationalisering.

Rechts is er veel minder samenhang: de progressieve maar rechtse economische koers van Open VLD verschilt nogal met de centrumrechtse koers van N-VA. Opmerkelijk: de koers van Vlaams Belang op socio-economisch vlak is dan weer eerder zoals die van een centrumpartij.

Om af te sluiten menen de onderzoekers dat er naast de drie klassieke ideologische breuklijnen, socio-economisch, levensbeschouwelijk en communautair ook nog een vierde, socio-culturele breuklijn bijkomt. 

lees ook