Regie der Gebouwen tekent charter voor duurzame samenwerking met bouwsector

De Regie der Gebouwen heeft een charter voor duurzame samenwerking afgesloten met de verschillende organisaties uit de bouw en aanverwante sectoren. De partijen verbinden zich er onder andere toe te zorgen voor veilige en gezonde werven, goede arbeidsomstandigheden en de naleving van de milieuwetgeving.

Concreet zullen aannemers die zich willen inschrijven voor een overheidsopdracht dit charter moeten ondertekenen en de erin opgenomen principes onderschrijven. Ook onder meer eerlijke concurrentie, onpartijdige gunning, transparantie en geen fraude en corruptie zijn staan op het lijstje. De Regie der Gebouwen belooft van haar kant dan weer binnen de 30 kalenderdagen te betalen.

"Met het afsluiten van dit Charter wens ik de kwaliteit van de samenwerking tussen de Regie der Gebouwen en de verschillende federaties en hun leden te verbeteren.", zegt staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen, Servais Verherstraeten (CD&V).