Turtelboom: "Enkelband afschieten is terugkeer naar de middeleeuwen"

"Het systeem van de enkelband bestaat in alle beschaafde landen. Dit afschieten is een terugkeer naar de middeleeuwen." Dat zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) in een reactie op de stelling van enkele specialisten dat mensen die hun straf met een enkelband uitzitten, te weinig worden gecontroleerd.

"Een effectieve strafuitvoering was een van de prioriteiten van de voorbije legislatuur", start Turtelboom haar verdediging van het systeem van de enkelband. "Door gevangeniscapaciteit bij te bouwen, illegale criminelen sneller terug te sturen en de wachtlijsten voor alternatieve straffen weg te werken, worden vandaag alle straffen vanaf 4 maanden effectief uitgevoerd. De voorbije 20 jaar is dit in België niet het geval geweest."

Wat het elektronisch toezicht betreft, houdt Turtelboom vol dat ze de procedures heeft geanalyseerd en waar nodig heeft bijgestuurd. "In 2 jaar tijd werden de wachtlijsten daardoor volledig weggewerkt en wordt een enkelband binnen de 5 weken geplaatst. Voorheen liep dit op tot meer dan een jaar wachttijd."

De minister merkt op dat nu ook 's nachts wordt gecontroleerd terwijl aan de begeleiding overdag niks is veranderd. Bovendien kunnen gedetineerden nu niet langer hun uurrooster zelf bepalen, maar wordt dit opgelegd. "Hierdoor is het elektronisch toezicht veel strenger geworden. Wie zich niet aan de voorwaarden houdt, belandt opnieuw in de gevangenis. Tegelijk blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat elektronisch toezicht als zwaar en belastend wordt ervaren."

Schuldinzicht en recidive

Turtelboom kijkt ook over de grenzen en meent dat België het op vlak van het elektronisch toezicht lang niet slecht doet. "Het inzicht dat een straf vooral als doel moet hebben tot schuldinzicht te komen en recidive tegen te gaan, is een inzicht dat in heel Europa wordt gedeeld. Het idee dat iemand in een kerker opsluiten en daarna de sleutel weggooien een oplossing zou zijn, hebben alle West-Europese landen intussen losgelaten."

"Wij zetten heel duidelijk in op strafdifferentiatie waarbij we in functie van de dader en de overtreding beslissen wat de beste straf is. Dit kan een gevangenisstraf zijn, maar ook elektronisch toezicht, een werkstraf of probatie."