Vermogenskloof 45 keer groter dan inkomenskloof

De vermogens in ons land zijn erg ongelijk verdeeld. De tien procent rijkste Belgen is ruim 254 keer rijker dan de tien procent armste Belgen. De vermogenskloof is 45 keer groter dan de inkomenskloof. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen.

Inkomen is wat we krijgen, vermogen wat we hebben. Inkomen is dus een loon of uitkering. Vermogen is kapitaal min schulden: een huis, spaargeld, maar ook de waarde van bijvoorbeeld aandelen of juwelen.

In ons land blijft de inkomenskloof gemiddeld nog relatief beperkt, onder meer dank zij de garantie op minimumlonen en uitkeringen die gekoppeld zijn aan de levensduurte. Maar uit het onderzoek blijkt dat de vermogenskloof maar liefst 45 keer groter is dan de inkomenskloof. Uiteraard hebben de armsten dus nauwelijks reserve om onverwachte kosten op te vangen.

Tien procent van de Belgische huishoudens had in 2010 minder dan 2.700 euro netto vermogen, terwijl de tien procent rijkste huishoudens elk meer dan 687.000 euro netto waard waren. De vijf procent rijkste Belgen bezit 32 procent van het totale vermogen in ons land. Dat is bijna even veel als 75 procent van de rest van de bevolking. De veelbesproken "one percent" van superrijken bezat in 2010 12,37 procent van het totale vermogen in België.

Al jaren pleiten verschillende partijen voor een belasting op vermogenswinst. Daarvoor is een vermogenskadaster nodig. Maar anderen verzetten zich daar tegen, omdat ze waarschuwen voor kapitaalvlucht. De grote concentratie van vermogens bij de allerrijksten toont aan dat zij vooral getroffen zouden worden, bijvoorbeeld bij een belasting op spaargeld of aandelen.

Meest gelezen