"Overkapping ring heeft voordelen, maar wie gaat dat betalen?"

"De overkapping van de Antwerpse ring heeft voordelen, onder meer op ruimtelijk vlak en rond gezondheid, maar wie gaat dat betalen?" Dat vroeg Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) tijdens het kopstukkendebat van De Standaard in Antwerpen. Monica De Coninck (SP.A) pleitte ervoor de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken voor personenwagens.

Open VLD presenteerde eerder vandaag een nieuw voorstel voor de Antwerpse ring, met het tracé Oosterweel-Noord en de overkapping, zoals voorgesteld door Ringland. "De overkapping is niet nieuw, maar wordt nu door jonge creatieve mensen opnieuw op tafel gelegd", reageerde Kris Peeters. De CD&V-lijsttrekker wees op de voordelen, maar vooral ook op de -financiële- nadelen. "We moeten nu voortgaan op de beslissing die genomen is. Je lost het verkeersinfarct niet op met een kap te zetten op de ring. Ik heb geen probleem met een extra studie, maar laat ons geen tijd verliezen met nog eens een hoop nieuwe ideeën."

"Het gaat niet om een aantal leuke jongens, maar om een sterke burgerbeweging", aldus Bart Somers van Open VLD. "Behandel de actiegroepen als partners en marginaliseer ze niet." Wouter Van Besien (Groen) toonde zich daarop tevreden "dat Open VLD nu ook duidelijk zegt dat overkapping de toekomst is". "Dit brengt ons naast ruimte en gezondheid ook mobiliteitswinst", zei hij.

Monica De Coninck (SP.A) vond dat alle partijen in het Oosterweeldossier boter op het hoofd hebben. "Wij zijn echt niet tegen overkapping, maar ik vind ook dat we na zoveel jaren discussiëren wel aan iets zouden mogen beginnen." De Coninck wees er ook op dat een overkapping mogelijk aan belang verliest als de elektrische auto doorbreekt. "Ik vind dat we de Liefkenshoektunnel tolvrij moeten maken voor personenwagens en betaald voor vrachtwagens", besloot ze.

Liesbeth Homans (N-VA) verklaarde dat zoiets niet toegelaten is door Europa.

lees ook