Aantal nieuwe ondernemingen blijft afnemen

Het aantal nieuwe ondernemingen blijft afnemen. Vlaanderen scoort daarbij slechter dan Wallonië en Brussel. De crisis laat zich nog steeds voelen, blijkt uit de Startersatlas, die jaarlijks in kaart brengt hoeveel nieuwe ondernemingen er zijn bij gekomen, in welke sectoren en in welke regio's.
Verwendung weltweit, usage worldwide

"In 2013 waren er bijna 68.000 starters in Vlaanderen", vertelt Gilles Vandorpe, die het onderzoek voor Unizo mee coördineerde. "Dat is een daling van 6,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Toen waren er 72.600 starters. Het is de tweede daling op rij. 2011 was immers een recordjaar, met in totaal bijna 75.000 starters."

"De crisis blijft spelen. Consumenten houden de vinger op de knip en zetten recordbedragen op spaarboekjes, bedrijven moeten herstructureren, overheden moeten saneren. Dat heeft allemaal zijn implicaties voor de starterspopulatie."

Vlaanderen scoort slechter dan Wallonië en Brussel, blijkt uit de atlas. "In Vlaanderen was er in 2013 een daling van 8,3%, in Wallonië was dat 7%, en in Brussel maar 3%. Daar was in 2012 zelfs nog een stijging. Brussel doet het dus wel beter dan de andere twee gewesten", aldus Vandorpe.

Boom van e-commerce

De dienstensector heeft blijkbaar het minst te kampen met de crisis. "40% van de oprichtingen bevindt zich in de dienstensector, met vooral een grote groep bij de zakelijke diensten en de immobiliën. Dat zijn er twee die er tussenuit springen", vertelt Vandorpe.

"Daarnaast doet ook de bouwsector het traditioneel goed, net als de kleinhandel. Opvallend daar is het grote aantal oprichtingen van e-commercebedrijven. Die zijn echt wel in opmars. Vorig jaar telden we 1.770 nieuwe e-commercebedrijven."