Bourgeois vernietigt beslissing Sint-Genesius-Rode over oproepingsbrieven

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) vernietigt de beslissing van de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode om de oproepingsbrieven voor de verkiezingen volgens taalaanhorigheid te versturen. Eerder vernietigde Bourgeois een gelijkaardige beslissing in Linkebeek. De gemeenteraad in Sint-Genesius-Rode gisteren werd verstoord door militanten van het Taal Aktie Komitee (TAK).

Na Linkebeek besliste gisteravond ook de gemeenteraad van faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode om de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen volgens taalaanhorigheid te versturen. Daardoor zouden Nederlandstalige en Franstalige inwoners dus een oproepingsbrief in hun taal toegestuurd krijgen.

Maar minister van Binnenlands Bestuur Bourgeois heeft de beslissing meteen vernietigd. "De beslissing is in strijd met de taalwetgeving zoals die wordt uitgelegd in de omzendbrieven Peeters en Martens en wordt bevestigd door de arresten van de Raad van State van 23 december 2004 en 19 juni 2008."

"De regelgeving bepaalt dat de gemeente Sint-Genesius-Rode de oproepingsbrieven uitsluitend in het Nederlands aan de kiezers mag bezorgen, en dat de Franstalige inwoners het recht hebben een Franstalig exemplaar te verkrijgen op eenvoudig verzoek", aldus Bourgeois.

TAK verstoort gemeenteraad Sint-Genesius-Rode

Een tiental militanten van het Taal Aktie Komitee (TAK) zijn gisteravond hardhandig uit de gemeenteraadszaal van Sint-Genesius-Rode gezet. Ze protesteerden tegen het versturen van oproepingsbrieven in het Frans aan de Franstalige inwoners van de faciliteitengemeente.

De militanten van het TAK waren gisteren afgezakt naar de tweede extra gemeenteraad op korte tijd in Sint-Genesius-Rode. Het enige agendapunt was de kwestie van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen. Deze keer werd gestemd over de manier van verzenden, op de eerste extra gemeenteraad ging het over het drukken van de oproepingsbrieven.

Oppositiepartij Respect diende een amendement in waarbij de omzendbrief-Peeters naar voren werd geschoven: daarin staat dat alle inwoners eerst een Nederlandstalig exemplaar krijgen, en nadien enkel op aanvraag een Franstalige versie.

Maar toen de Franstalige meerderheid, die de omzendbrief niet als wettig beschouwt, voorstelde om de brieven in het Nederlands naar de Nederlandstaligen en in het Frans naar de Franstaligen te sturen, lieten de TAK-militanten van zich horen en ontvouwden ze spandoeken en affiches.

Burgemeester Pierre Rolin (IC) vroeg hen te vertrekken, maar toen dat niet gebeurde, werd aan de politie gevraagd om in te grijpen. De militanten werden naar buiten gesleurd en getrokken. Pas nadien kon de stemming plaatsvinden over zowel het Franstalige als Nederlandstalige amendement.

Het voorstel van de Franstalige meerderheid werd goedgekeurd. Burgemeester Rolin onthield zich. De brieven zullen dus verstuurd worden volgens taalaanhorigheid: in het Frans naar de Franstaligen en in het Nederlands naar de Nederlandstaligen. Nochtans moeten volgens de wet de oproepingsbrieven eerst naar iedereen in het Nederlands verstuurd worden. Minister Bourgeois heeft de beslissing intussen vernietigd.

lees ook