Europese Commissie keurt financiering RTBF goed

De Europese Commissie heeft woensdag de financieringsregeling van de Franstalige openbare omroep RTBF goedgekeurd. Door de beslissing wordt volgens de Commissie gegarandeerd dat de overheidssteun voor de RTBF beperkt blijft tot het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van zijn openbare opdracht en niet gebruikt wordt voor commerciële activiteiten waarbij geconcurreerd wordt met private spelers.

In ruil voor de goedkeuring van de financieringsregeling moeten de Franse Gemeenschap en de RTBF de beheersovereenkomst aanpassen. Zo moet voorafgaand aan de lancering van elke nieuwe dienst een openbare raadpleging en een onafhankelijke evaluatie van de waarde van de dienst en de effecten op de markt plaatsvinden.

In de beheersovereenkomst moet voorts een limitatieve lijst worden opgenomen van nieuwe mediadiensten die deel uitmaken van de openbare opdracht van de RTBF, waaronder online tekstgebaseerde diensten.

Om de scheiding van publieke taken en commerciële activiteiten te garanderen en overcompensatie te vermijden, zullen externe accountants (Collège des Commissaires aux Comptes) bovendien een speciaal verslag opstellen en kan de toezichthouder CSA sancties opleggen.

De Franse Gemeenschap en de RTBF hebben een jaar tijd om de engagementen uit te voeren, zo stelt de Commissie in een mededeling.

De Commissie startte in april vorig jaar een onderzoek naar de financiering van de RTBF na een klacht van JFB, de organisatie van de Belgische Franstalige pers, die klaagde over de onduidelijke omschrijving van de openbare opdracht, met name online, en het onduidelijke mechanisme om overcompensatie te voorkomen.

Europa staat staatssteun voor openbare zenders toe, maar kijkt er strikt op toe dat dit geld niet gebruikt wordt voor commerciële activiteiten. Met de VRT bereikte de Commissie zes jaar geleden een soortgelijke regeling.