Vlaamse vicepremiers noemen brief Wathelet "niet rechtsgeldig"

De Vlaamse vicepremiers in de regering-Di Rupo gaan in het verzet tegen de "soloslim" van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) die de vluchtroutes van de luchthaven wil wijzigen zodat de Brusselse zuidrand wordt ontzien. Ze noemen Wathelets beslissing "niet rechtsgeldig". Dat meldt De Tijd en is bevestigd aan onze redactie. In een brief aan premier Di Rupo (PS) hebben ze de evocatie van het dossier naar de ministerraad gevraagd. Volgens vicepremier Joëlle Milquet (CDH) moeten de beslissingen van Wathelet niet goedgekeurd worden door de ministerraad.

Wathelet kondigde gisteren vier maatregelen op zeer korte termijn aan die "de komende dagen gelijktijdig in voege treden". De Brusselse zuidrand wordt daardoor voortaan ontzien. De route die over Etterbeek loopt, zal de helft minder worden gebruikt. En vliegtuigen zullen bij voorkeur gebruik maken van de zogenoemde Ikea-route die over Nossegem loopt.

Met die maatregel wil Wathelet tegemoetkomen aan de groeiende kritiek van Brusselse inwoners en politie. Sinds het spreidingsplan enkele maanden geleden werd ingevoerd werd de Noordrand ontlast, maar was er meer hinder voor Brussel. De voorbije twee maanden leidde dat tot ruim 1.000 klachten, tegenover amper 9 vorig jaar.

De Vlaamse vicepremiers Pieter De Crem (CD&V), Johan Vande Lanotte (SP.A) en Alexander De Croo (Open VLD) schreven al een boze brief naar premier Di Rupo, waarin ze schrijven dat Wathelets beslissing niet rechtsgeldig is. Ze verwijzen daarvoor naar een afspraak die op 25 april op het kernkabinet is gemaakt. Die luidde dat "eventuele voorstellen door de staatssecretaris en voogdijminister Milquet ter bespreking aan de kern moeten worden voorgelegd".

De vicepremiers merken ook op dat we in een periode van voorzichtige zaken zitten en dat de staatssecretaris daarom geen eenzijdige beslissingen mag nemen. "Met deze brief willen we, gezien de periode van voorzichtige zaken, formeel de evocatie van het dossier naar de ministerraad vragen."

"Beslissingen moeten niet goedgekeurd worden door ministerraad"

Volgens vicepremier Joëlle Milquet (CDH) moeten de beslissingen van Wathelet niet goedgekeurd worden door de ministerraad. Ze countert daarmee het verzet van de Vlaamse vicepremiers.

Ook Milquet heeft een brief naar Di Rupo geschreven. Volgens haar is Wathelet perfect bevoegd om de vluchtroutes op Brussels Airport bij te sturen zonder dat dat moet voorgelegd worden aan de ministerraad.

"Zoals dat in het verleden tientallen keren is gebeurd met bevoegde ministers van SP.A, CD&V en andere, heeft Melchior Wathelet in het kader van het dagelijkse beheer van zijn bevoegdheden instructies gegeven. Er worden daarbij geen nieuwe routes ingevoerd, alleen worden de in het luchthavenakkoord voorziene routes geoptimaliseerd en enkel voor de Brusselse zuidrand", aldus Milquet. Volgens haar kan haar CDH-collega juridisch dan ook niks verweten worden.