"Als Wathelet doorzet, trekken wij naar de Raad van State"

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten is net als verschillende politici van andere Vlaamse partijen niet te spreken over de aanpassingen van staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) aan de vliegroutes rond Brussels Airport. "Als hij dit wil doorzetten, dan is het heel simpel, dan gaan wij naar de Raad van State", zei ze tijdens een chatsessie op de website van de krant De Tijd. Eerder had ook Open VLD-vicepremier Alexander De Croo kritiek op de beslissing van Wathelet.

Rutten verwijt Wathelet dat hij campagne voert "op kap van de veiligheid". Wanneer ze leest dat Belgocontrol zelf heel wat vragen heeft bij de veiligheid van het plan-Wathelet, "vind ik het niet alleen mijn taak als politica, maar zelfs van alle burgers, om te zeggen: hier verzetten we ons tegen". Als Wathelet doorzet, is het heel simpel, zegt Rutten: "dan gaan wij naar de Raad van State, dan vind ik zelfs dat je alle mogelijke middelen moet gebruiken om ervoor te zorgen dat de veiligheid primeert".

De ligging van af- en aanvliegroutes moet billijk zijn en daar moet iedereen een steentje aan bijdragen, argumenteert ze. Maar de vliegroutes moeten ook veilig zijn. "Dat is essentieel. Voor mij is het heel simpel: als de veiligheid hier niet gegarandeerd is, vind ik het de taak van mij als politica, maar ook van alle burgers om naar de Raad van State te gaan of om een belangenconflict in te roepen."