"N-VA deelt bevolking systematisch op in de goede en de slechte"

In een debat tussen de Oost-Vlaamse lijsttrekkers hekelde Freya Van den Bossche (SP.A) het feit dat in de discussie over de onderwijshervorming "N-VA de bevolking steeds opdeelt in de goede en de slechte".

Het debat vond plaats op de Arteveldehogeschool en werd voorzien van analyses door Bart Sturtewagen, opiniërend hoofdredacteur van De Standaard. Zoals te verwachten dwaalde het debat, dat voornamelijk gestuurd werd in de richting van jeugdwerkloosheid en onderwijs, af naar actuele thema's: ook de overkapping van de Antwerpse ring en de wachtlijsten kwamen aan bod.

Wat met de wachtuitkering?

Het eerste onderwerp, de jeugdwerkloosheid, kon al onmiddellijk op wat verdeeldheid rekenen. Het leek wel een één-tegen-allen-spel tegen N-VA. Zo zei Matthias Diependaele (N-VA) dat het afschaffen van de wachtuitkering ervoor zal zorgen dat meer jobs gecreëerd worden. "Jongeren worden niet geholpen door ze te laten wachten."

Daar was Freya Van den Bossche (SP.A) het niet mee eens: "Afgestudeerden hebben misschien nog niet bijgedragen, maar ze hebben wel een investering gedaan door al die jaren te studeren en ook effectief af te studeren. Als zij dan op de arbeidsmarkt terechtkomen en niet onmiddellijk een job vinden, moeten we ze wel nog de kans geven om fatsoenlijk te leven en te kunnen afstuderen. Waarmee we niet willen zeggen dat de wachtuitkering moet doorlopen tot hun 50e."

Matthias De Clercq (Open VLD) pleitte vooral voor een persoonlijke aanpak: "Laat jongeren niet achter een computer zitten om dan hun voorkeuren te weten te komen. Wijs hen een persoonlijke jobcoach toe die hen tips geeft voor opleiding en bijscholing.

Ook voor Sam Van Rooy (Vlaams Belang) is zo'n wachtuitkering belangrijk. "Het fundamentele probleem is echter dat Vlaanderen te veel moet opdraaien voor de schulden die gemaakt zijn in Zuid-Europa."

"Vlucht van vermogensbelasting is een fabeltje"

Van de wachtuitkering ging het naadloos over naar de vermogensbelasting, een belasting waar Groen al meermaals voor pleitte. Elisabeth Meuleman: "De loonlasten kunnen we naar beneden krijgen door niet te belasten op arbeid maar op grote vermogens."

Het gekende antwoord dat een vermogensbelasting een vlucht van ondernemers zou betekenen, kon op bijval rekenen van Diependaele, De Clercq en Van Rooy. Volgens Meuleman is dat dan weer een fabel die dringend de wereld uit moet. "Zelfs Paul De Grauwe, bezwaarlijk een linkse stem te noemen, gaf toe dat hij tot inkeer is gekomen doordat meer en meer Europese landen die weg inslaan." Joke Schauvliege (CD&V) hamerde er dan weer op om het niet over een vermogensbelasting te hebben, maar over een inkomensbelasting. "Daardoor zouden vrijstellingen kunnen gemaakt worden voor mensen die hun leven lang gespaard hebben", aldus Schauvliege.

"Rondom ons zie je dat het ook zonder index kan"

Het volgende onderwerp, de index, was alweer een discussie tussen N-VA en de rest. "We zien in landen als Duitsland en Denemarken dat mensen zonder index ook nog leuke dingen kunnen doen", aldus Diependaele.

Dat vond Van den Bossche dan weer een foute uitspraak. "Leuke dingen doen is niet het doel van de indexering. Het gaat erom dat mensen telkens hetzelfde in hun winkelkar kunnen leggen, zonder daarvoor meer neer te tellen."

Ook Schauvliege sloot zich daarbij aan: "De index gaat inderdaad over koopkracht, zorgen dat mensen zich kunnen voorzien in dagelijkse producten. Die koopkracht op peil houden betekent ook dat de economie kan worden aangetrokken."

Over de pensioenleeftijd waren alle partijen het min of meer eens: na een carrière van 40 tot 45 jaar kan op pensioen gegaan worden.

"Wij zijn het eens maar hebben het geld niet"

Wanneer het debat in de richting van de overkapping van de ring rond Antwerpen dreigt te gaan, vestigt Van den Bossche de aandacht op de mobiliteit in Gent, dat beloond werd met een groot applaus. "Laten we die fly-over aan het Zuid afbreken en vervangen door een groot park. Iets afbreken is helemaal niet zo duur." De Clercq trad haar bij: "Wij zijn het hier in Gent eens met alle coalitiepartijen, maar hebben het geld niet. In Antwerpen is het omgekeerde het geval."

Toch gaat het even over Antwerpen, wanneer Vlaamse coalitiepartners CD&V en N-VA benadrukken dat het gestemde tracé moet behouden blijven. "Het was al moeilijk genoeg om dit tracé goed te keuren, het is een haalbare oplossing. Als de overkapping betaalbaar is, willen we daar zeker over nadenken", aldus Diependaele.

In de discussie over de onderwijshervorming laaiden bij momenten de gemoederen hoog op. Van Rooy vond dat het secundair onderwijs terug moet keren naar de essentie: jongeren kennis bijbrengen, zonder alle administratieve lasten. Ook Schauvliege was akkoord dat er te veel administratieve lasten zijn voor leerkrachten.

Zoals gewoonlijk ging het debat in de richting van de afschaffing van het algemeen secundair onderwijs (aso). "Elk kind moet mee, maar dat mag niet ten koste gaan van de slimmere kinderen", zei Diependaele daarover. Waarop Van den Bossche kwaad uit de hoek kwam: "N-VA deelt de bevolking systematisch op: in slim en dom, rijk en arm. Waarom hebben jullie er een probleem mee dat kinderen door eenzelfde poort gaan?"

Weinig verrassingen, maar enkele vonken

Bart Sturtewagen kreeg de eer om het debat af te sluiten. "Er waren weinig verrassingen, maar toch wel enkele klassieke links-rechts vonken. Ik denk dat we kunnen besluiten dat geld maar één keer kunnen uitgeven de kern van deze verkiezingen is."

Zoals vaak werd er voordien en nadien gepeild naar de voorkeuren van de aanwezigen. Daarbij waren toch enkele verrassingen: zo droeg Groen met 24,7% voor het debat de voorkeur van de aanwezigen weg. Nadien was dat, vooral door het charismatische optreden van De Clercq Open VLD met 34,1%.

Sturtewagen kon daaruit besluiten dat elke stem het nog waard is om voor te vechten, want dat er nog veel kan veranderen.

Herbekijk hier het debat

lees ook