"Nood aan opleiding gynaecologen en vroedvrouwen rond genitale verminking"

Er is nood aan opleiding van gynaecologen en vroedvrouwen in Vlaamse ziekenhuizen rond vrouwelijke genitale verminking. Dat zegt professor Els Leye, coördinator van het onderzoeksprogramma "Harmful Cultural Practices" en expert genitale verminking bij het International Centre for Reproductive Health (ICRH) bij de voorstelling van het "Gentse Multidisciplinair Centrum Genitale Mutilatie".

In het Universitair Ziekenhuis Gent is één van de twee Belgische referentiecentra opgestart waar vrouwen vanaf 14 jaar terecht kunnen voor de medische en psychologische begeleiding en behandeling van de gevolgen van genitale mutilatie of verminking.

Ondanks het feit dat vormingen voor gezondheidswerkers zijn opgestart en er diverse publicaties ontwikkeld zijn, is er nood om die uit te breiden. De preventieve rol van vroedvrouwen moet gestimuleerd worden en ook bij scholen ligt een uitdaging. "Zij kunnen signalen opvangen van meisjes die in risicosituaties zitten", verduidelijkt vroedvrouw Martine Meulebroeck.

Zowel professor Leye als professor Marleen Temmerman spraken zich nogmaals uit tegen de medicalisering van het fenomeen. "Medicalisering houdt een legitimatie in en is een strategie op korte termijn", zegt Leye. "Het gaat evenwel voorbij aan het recht op lichamelijke integriteit." Professor Leye pleit in dat kader voor een algemene richtlijn. Temmerman benadrukte ook nog de noodzaak voor bijkomend onderzoek en uniforme registratie en hoopt dat het thema op de agenda blijft.